Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.9. Multidisiplinær tilnærming

Oppdaterte faglige retningslinjer og algoritmer gir en oversikt over kunnskapsgrunnlaget for de forskjellige intervensjoner, men når et behandlingsopplegg skal skreddersys til den enkelte pasienten er en tverrfaglig tilnærming avgjørende helt fra første diagnostiske undersøkelser til initial og senere behandling. Det krever et koordinert samarbeid mellom ulike spesialiteter slik at det sikres kompetanse i diagnostisk radiologi, patologi, intervensjonsradiologi, onkologi, kirurgi og hepatologi (Salgia et al., 2021). I utredningsfasen er det særdeles viktig med god dialog og tydelig ansvarsavklaring mellom henvisende lege og MDT-møtet, slik at all relevant informasjon om pasienten raskt blir tilgjengelig, og slik at det blir klart hvem som har ansvar for å bestille supplerende undersøkelser. Det er naturlig at forløpskoordinator fasiliterer dette samarbeidet i tillegg til å påse at tidsfrister i pakkeforløpet overholdes. Målet er å gjennomføre utredning og tolke funn inn i en helhet som omfatter blant annet tumorutbredelse og -byrde, underliggende leversykdom, leverfunksjon, komorbiditet, funksjonsnivå og skrøpelighet (frailty), ernæringsstatus, alder, psykososiale forhold og personlige preferanser, men også vurdering av behandling, respons og progresjon. Hos pasienter med mulig reversible tilstander som påvirker leverfunksjon og begrenser behandlingsmuligheter, for eksempel virushepatitt eller alkoholrelatert leversykdom, kan en etter vellykket behandling av den underliggende tilstanden vurdere behandlingsmulighetene på nytt.

Pasientene skal drøftes på regionalt multidisiplinært levermøte, og pasienter som ønskes vurdert for levertransplantasjon må henvises MDT-møtet ved OUS, Rikshospitalet.

Siste faglige endring: 18. april 2024