Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.9. Arbeidsform og deltakere

Handlingsprogrammet utarbeides/revideres av en arbeidsgruppe/oppdateringsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Etter Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir handlingsprogrammet publisert på Helsedirektoratets temaside om kreft.

Dette er første utgave av Nasjonalt handlingsprogram for hepatocellulært karsinom (HCC). Et utkast var på høring til aktuelle faggrupper og pasient-/brukerorganisasjoner før ferdigstillelse og publisering.

Arbeidsgruppe

 • Oddvar Sandvik (leder), Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus
 • Jon-Helge Angelsen, Avdeling for akutt og gastrokirurgi, Haukeland universitetssjukehus
 • Ulrik Carling, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
 • Olav Faisal Dajani, Kreftavdelingen, Oslo universitetssykehus
 • John Willy Haukeland, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
 • Kristoffer Lassen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus
 • Pål-Dag Line, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus
 • Inger Marie Løes, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus
 • Håvard Midgard, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
 • Henrik Mikael Reims, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus
 • Bernt Christian Reitan, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Bård Røsok, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus
 • Trude Wik, Røntgenavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Med bidrag fra overlege Arne Westgaard, Kreftavdelingen, Oslo universitetssykehus og medlemmer av NGICG-HPB

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet

Ingunn Løvstad Sørensen, seniorrådgiver, avd. spesialisthelsetjenester

Ingunn.Lovstad.Sorensen@helsedir.no

Sissi Espetvedt, seniorrådgiver, avd. spesialisthelsetjenester

Fagansvarlig på kreftområdet

sissi.leyell.espetvedt@helsedir.no

Siste faglige endring: 18. april 2024