Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Epidemiologi

Hepatocellulært karsinom er den vanligste formen for primær leverkreft (~90 %). På verdensbasis er HCC forbundet med betydelig sykdomsbyrde og regnes som den sjette hyppigste kreftform, den tredje vanligste kreftdødsårsak og den nest dødeligste kreftsykdom (etter pankreaskreft) (Siegel et al., 2022; Sung et al., 2021). Global insidens av HCC har de siste 10-15 år vært økende, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at insidensen vil overstige én million tilfeller i 2025 og at mer enn én million mennesker vil dø av sykdommen i 2030 (Anstee et al., 2019; IARC, 2020). Fem års total overlevelse er globalt omkring 20 %.

I Norge er insidensen av histologisk verifisert HCC ca. 3/100 000 for menn og 1/100 000 for kvinner med om lag 110 nye tilfeller per år (Brynestad, 2022).  Den reelle insidensen er sannsynligvis vesentlig høyere, siden pasienter med kun klinisk og radiologisk diagnose ikke inngår i disse tallene. Det meldes årlig 350-380 tilfeller av primær leverkreft (ICD-10 diagnose C22, som også inkluderer intrahepatisk kolangiokarsinom og andre sjeldne kreftformer) til Kreftregisteret (Larsen, 2022).

Siste faglige endring: 18. april 2024