Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.4Prognose

Studier har ikke differensiert mellom HPV assosiert høygradig VIN og differensiert VIN.

Majoriteten av VIN er HPV assosiert høygradig VIN (ca. 2/3) (Jones, Rowan, & Stewart, 2005).

HPV assosiert høygradig VIN har en klart bedre prognose enn differensiert VIN (Jones et al., 2005).

Naturlig forløp kan variere (HPV assosiert høygradig VIN): persistens, progresjon eller regresjon (van Seters, van Beurden, & de Craen, 2005). Progresjon av HPV assosiert høygradig VIN til cancer 9–18 % (van Seters et al., 2005).

80 % av cancertilfelle utgjøres av dVIN.

Cancer etter VIN behandling: 4–8 % (Holschneider, 2014).

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021