Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.7Histologi

Viktig å skille HPV assosiert høygradig VIN og dVIN grunnet ulikt malignt potensiale (Preti, Van Seters, Sideri, & Van Beurden, 2005; Terlou et al., 2010).

HPV assosiert høygradig VIN og dVIN har ulik morfologi.

HPV assosiert høygradig VIN

3 subtyper (basaloid, verucøs, mixed) > 90 %.

Karakterisert ved:

  • Modningsforstyrrelse i plateepitel
  • Cellulær atypi: hyperkromasi, pleomorfe nuclei, atypiske mitoser

P53 er negativ. Immunhistokjemisk farging med p 16 er diffust uttrykt, og Ki-67 er uttrykt oppover i epitelet.

dVIN

Karakterisert ved:

  • Basal celleatypi
  • Differensiering
  • Ofte hyperkeratose

Immunhistokjemisk farging med p 53 kan være nyttig, er positiv i basale lag. P16 er negativ. Proliferasjonsmarkør Ki-67 er sterkt uttrykt basalt og parabasalt, men ikke oppover i epitelet.

Diagnosen dVIN kan være vanskelig å stille, ettersom forandringene er mer subtile. Oppstår ofte på basis av lichen sclerosis, og kan sees i kanten av vulva cancer 5 %.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021