Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.8. Diagnostikk

Symptomer

 • Kløe
 • brenning, sårhet, dysparenui, dysuri
 • Mange asymptomatiske

Pasienter med HPV assosiert høygradig VIN har ofte CIN/kondylomer i sykehistorien.

60 % med VIN/VAIN har eller har hatt CIN forandringer (Hørding, Junge, Poulsen, & Lundvall, 1995).

Pasienter med dVIN har ofte en lang historie med kløe og/eller brennende følelse i vulva.

dVIN forekommer som oftest hos eldre med lichen sclerosis (Preti et al., 2005).

Kliniske funn

Ved inspeksjon og palpasjon av vulva og lysker:

 • Fargeforandringer, leukoplakier, pigmenterte lesjoner
 • Hudfortykkelse, tumor
 • Sårdannelse, sår som ikke gror

HPV assosiert høygradig VIN finnes ofte flere steder (multifokale lesjoner og multisentriske) i vulva, vagina, cervix, perineum og anus (VIN, VAIN, CIN, AIN).
d VIN er ofte unifokale og unisentriske lesjoner.

Undersøkelser

 • Vulvaundersøkelse med kolposkopi (vulva, perineum, perianalt, vagina, cervix)
 • eksplorasjon
 • Bildedokumentasjon og/eller tegning
 • Eddiksyre 2–5 % må appliseres minimum 5 minutter før undersøkelse (Ferris, Cox, O'Connor, Wright, & Foerster, 2004).
 • Biopsi (Stansebiopsi er egnet i vulva, biopsitang vaginalt, ta flere for å kartlegge omfanget).
  Lav terskel for undersøkelse i narkose for optimale forhold.
  Tas for å bekrefte mistanke om VIN, for å skille mellom HPV assosiert høygradig VIN og dVIN og for å utelukke cancer.
  Tas både av lesjoner som blir avfarget og ikke, likeledes røde eller pigmenterte lesjoner (Obs! mikropapillae som avfarges er normalt). Mistenk invasiv vekst når du ser:
  • Ulcerasjon
  • Tumor
  • Infiltrasjon
  • Leukoplaki
  • Vevsfortykkelse

VaIN

Det er en svært sjelden tilstand. VaIN ses ofte sammen med annen dysplasi i nedre genitalia, fordi HPV-assosierte lesjoner ofte er multifokale og multisentriske.

50–90 % av pasientene med VaIN har hatt eller har dysplasi i cervix eller vagina (Holschneider & Berek, 2021).

Definisjon/histologi

VaIN er definert som vaginal intraepitelial neoplasi. Tilstedeværelse av atypiske plateepitelceller i vaginalt sylinderepitel uten invasjon.

VaIN 1 og 2 involverer nedre 1/3 og 2/3 av epitelet.

VaIN involverer mer enn 2/3 av epitelet.

Insidens

Insidensen av VaIN er estimert til 0,2-0,3 tilfeller pr. 100 000 kvinner (USA).

Hos kvinner som er hysterektomert for CIN er insidensen for senere utvikling av VaIN 2+ på 7,4 %.

Risikofaktorer

HPV er den vanligste årsaken til VaIN.
HPV 16 og HPV 18 er dominerende.
HPV-vaksine er derfor forebyggende for utvikling av VaIN.

Andre predisponerende faktorer:

 • Immunsuppresjon
 • Røyking

Risikoen for at VaIN skal utvikle seg til kreft er ikke helt klarlagt, men enkelte studier viser en risiko mellom 2–8 %.

Symptomer/Undersøkelse

VaIN er vanligvis asymptomatisk. VaIN oppdages oftest ved en kolposkopisk undersøkelse pga en unormal cytologi.

Majoriteten av VaIN-lesjoner er lokalisert i øvre 1/3 av vagina, og multiple lesjoner ses hos over 50 % av pasientene. Undersøkelsen innebærer derfor en grundig kolposkopisk undersøkelse etter applisering av hele vagina med 5 % edikksyre. Multiple biopsier kan bli nødvendig og undersøkelse i narkose kan være indisert.

Hos postmenopausale kvinner anbefales lokale østrogenpreparater i et par uker før undersøkelsen.

Behandling

Målet med behandlingen er å forebygge progresjon med minimalt behandlingssekvele. Behandling av VaIN er en spesialistoppgave og pasienter bør henvises til regionalt senter med kompetanse på aktuell behandling.

Lavgradige lesjoner/VaIN 1 (LSIL) trenger ingen behandling. Disse lesjonene er ofte et resultat av infeksjon med ikke-onkogene subtyper av HPV eller atrofi som vil kunne gå i spontan regress. Det anbefales kontroller.

Biopsiverifiserte høygradige lesjoner/VaIN 2 og 3 (HSIL) skal behandles enten med eksisjon eller ablasjon.

Eksisjon innebefatter vid lokal eksisjon, partiell vaginektomi eller total vaginektomi.

Ablasjon kan gjøre med CO2-laser.

Medisinsk behandling: Imiquimod, Fluorouracil.

Det kan ofte være nødvendig med flere runder med behandling.

Kontroll

Pasienter skal følges med kontroller etter behandling. Recidivfrekvensen av VaIN 3 er på 31 % og recidiv frekvensen VaIN 2 er 57 %.

Siste faglige endring: 28. juni 2021