Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.2. Definisjon

Vulva intraepiteliale forandringer i plateepitel med ukjent malignitetspotensiale.

ICD-10

D07.1

Carsinoma in situ i ytre kvinnelige kjønnsorgan

 

ISSVD (2003)

ISSVD (2004)

WHO 2020

VIN 1

Flatt kondylom

Lavgradig VIN – HPV-assosiert

VIN 2

Usual VIN

Høygradig VIN – HPV-assosiert

VIN 3

Usual VIN

Høygradig VIN – HPV-assosiert

Differensiert VIN (simplex VIN)

Differensiert VIN

dVIN – ikke HPV-assosiert VIN

Ifølge WHO (R.J. Kurman et al., 2014) svarer lavgradig VIN til aktiv infeksjon med både lavrisiko og høyrisiko HPV-virus, og vil ikke bli omtalt videre her.

HPV-assosiert VIN og ikke HPV-assosiert VIN er grunnleggende forskjellige m.h.t.:

  • Epidemiologi
  • Etiologi
  • Klinikk
  • Patologi
  • Molekylære analyser
  • Onkologisk potensiale

 

Siste faglige endring: 28. juni 2021