Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.11. Behandling

Mål:

 • Lindre symptomer
 • Hindre progresjon til cancer
 • Bevare anatomi og funksjon

Betyr: individuell behandling (Lai & Mercurio, 2010).
OBS! Unngå overbehandling, spesielt av HPV assosiert høygradig VIN hos yngre kvinner.

 • Medikamentell (gjelder HPV assosiert høygradig VIN):
  Immunstimulerende lokalbehandling: Imiquimod (Clinical Effectiveness Group & British Association for Sexual Health and HIV, 2014; Pepas, Kaushik, Nordin, Bryant, & Lawrie, 2015; van Seters et al., 2005). Erfaringsmessig kan det være lurt å starte med forsiktig behandling/dosering:
  Påsmøres lesjonene om kvelden én gang i uken i 2 uker, deretter 2 ganger i uken, så 3 ganger i uken. Totalt 16 uker behandling. Anbefal gjerne lokalbedøvende krem/gel i forkant.
 • Kirurgisk (HPV assosiert høygradig VIN og dVIN):
  Ofte vanskelig å definere utbredelsen og oppnå frie render.
  • Lokal eksisjon/skinning (Clinical Effectiveness Group & British Association for Sexual Health and HIV, 2014)
  • Vulvareseksjon/vulvektomi ev m lappeplastikk, bør sentraliseres til gyn onkologisk senter
  • Laservaporisering ved HPV assosiert høygradig VIN
  • I behåret område og ved fortykkede lesjoner anbefales kirurgisk eksisjon
  • Hos unge kvinner med HPV assosiert høygradig VIN anbefales medikamentell behandling el laservaporisering der dette er mulig
 • Ved dVIN anbefales kirurgi. Etterfølgende behandling for lichen sklerosus.

Siste faglige endring: 28. juni 2021