Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.5Stadier

WHO risikoscore (Kurman et al., 2014) skal brukes for vurdering av prognose og valg av behandling. Unntaket er placenta-site trofoblasttumores som klassifiseres i henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) stadium (Gamer et al., 2004; Kohorn, 1995).

WHO-risiko score

WHO-risiko score

Faktorer

09

1

2

4

Alder

< 40

≥ 40

 

 

Svangerskap

Mola

Abort

Fullgått

 

Intervall* (mnd)

< 4

4–6

7–12

> 12

Serum hCG (IU/L) **

< 103

103–104

104–105

> 105

Største tumor*** (cm)

 

3–5

> 5

 

Metastasens lokalisasjon

lunge****/vagina

milt/nyre

tarm

hjerne/lever

Antall metastaser*****

0

1–4

4–8

> 8

Tidligere kjemoterapi

 

 

Ett stoff

Multiple stoff

Lavrisikogruppe: <=6
Høyrisikogruppe: > 6

*    Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap (evacuatio uteri) til start av kjemoterapi
**    hCG-verdi på tidspunkt for oppstart behandling
***    Inklusiv tumor i uterus
****    Lungemetastaser vurderes på rtg thorax, ikke CT-thorax
*****    Alle metastaser skal telles, uavhengig av lokalisasjon

FIGO-stadieinndeling

FIGO-stadieinndeling

Stadium I

Sykdommen begrenset til uterus

Stadium II

Spredning til adnexa, parametriet eller vagina

Stadium III

Lungemetastaser. Antall lungemetastaser synlige på røntgen thorax inkluderes i scoringssystemet. Små metastaser som kun ses på CT-thorax inkluderes ikke, med mindre det er mange av dem.

Stadium IV

Metastaser til andre lokalisasjoner

Spredningsmønster

Trofoblast svulstene metastaserer primært hematogent, hyppigst til lunger. Metastasering til hjerne, lever og nyre samt intraperiotealt kan forekomme, likeledes metastasering til skjede, livmorhals og adnexa uteri. Placenta-site-tumorer spres oftest lymfogent og har derfor et annet spredningsmønster

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021