Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.11Oppfølging etter behandling

(Goldstein et al., 2010; Hancock et al., 2015; May et al., 2011)

Etter evacuatio av mola:

 • 1. serum-hCG måling 1 uke etter evacuatio.
 • Følges deretter hver 14. dag i 8 uker.
 • Pasienter med partiell mola ved normalisering av s-hCG (<1 IE/l ved to gjentatte målinger) innen 8 uker etter evacuatio trenger ingen videre kontroller.
 • Pasienter med komplett mola ved normal serum hCG (< 1 IE/l) etter 8 uker kontrolleres hCG 1 gang/måned i 6 måneder.
 • Ved forhøyet hCG etter 8 uker (både komplett mola og partiell mola) følges hCG hver 14. dag hvis fortsatt fallende til normalisering, deretter hCG kontroll 1 gang/måned i 6 måneder.
 • Prevensjon anbefales under behandling og under hele oppfølgning periode.

Etter kjemoterapi av trofoblastsykdom kontrolleres serum hCG:

 • Før start av hver kur
 • Ukentlig de 3 første måneder etter avsluttet behandling
 • Hver annen uke i 3–6 måneder etter avsluttet behandling
 • Månedlig fra 6–12 måneder

Lavrisikopasienter avslutter kontroller 12 måneder etter normalisering av hCG (< 1IE/L). Det anbefales sikker prevensjon i ett år etter første normale hCG (< 1IE/L).

Høyrisikopasienter kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 12 måneder, deretter hver 3. måned i ytterligere 12 måneder. Det anbefales sikker prevensjon i 24 måneder etter første normale hCG.

Pasienter med placenta-site-trofoblasttumorer kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 2 år, deretter hver sjette måned i 3–8 år (totalt 5–10 år). Deretter følges i prinsippet livslang kontroll årlig på grunn av risiko for sent residiv.

  1.  

Graviditet etter trofoblastsykdom

Pasienter behandlet for komplett mola med normalisering av hCG etter evacuatio og pasienter behandlet for partiell mola ved manglende normalisering av HCG innen 8 uker frarådes å bli gravide første 6 måneder etter normalisering av hCG.

Lavrisikopasienter frarådes å bli gravide før det er gått ett år etter første normale hCG (< 1IE/L).

Høyrisikopasienter frarådes å bli gravide før det er gått to år etter første normale hCG (< 1IE/L).

Skulle graviditet likevel oppstå i kontrollperioden forløper denne oftest normalt.

Ved graviditet etter tidligere trofoblastsykdom, dvs malign tumor som har fått behandling ved DNR, er det viktig at pasienten kontrolleres første trimester med gjentatte hCG målinger og tidlig ultralyd for å utelukke eventuell ny sydom. Fornyet trofoblastsykdom ved neste graviditet er sjelden, men kan forekomme. Gjelder ikke ukompliserte molaer, disse trenger ingen etterkontroller.

Etter fødselen bør placenta inspiseres nøye og sendes til histologisk undersøkelse.

HCG tilrådes ved 6–8 ukers kontroll etter fødsel.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021