Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Inndeling

Trofoblastsykdommenen klassifiseres i henhold til WHO klassifikasjon 2014 (Kurman et al., 2014). Immunhistokjemi og ploidi/molekylære analyser er ofte nødvendig for korrekt klassifikasjon.

Blæremola:

 • Partiell mola
 • Komplett mola
 • Persisterende mola
 • Invasiv mola

Maligne svulster:

 • Choriokarsinom
 • Placental-site-trophoblastic tumor (PSTT)
 • Epitelioid trofoblasttumor (ETT)

Ikke neoplastiske lesjoner:

 • Exaggerated placental site (uttalt trofoblastreaksjon på placentas implantasjonssted).
 • Placental site nodule/plague.

Trofoblastsykdommene er sjeldne og det er ofte nødvendig med immunhistokjemi og ploidi/molekylære analyser for korrekt klassifikasjon.

Blæremola – Trofoblastsykdom med usikkert eller ukjent malignitetspotensiale

 • Partiell hydatidiform mola
  • Oftest genetisk triploid med to kromosomsett fra far og ett fra mor.
  • Fosteranlegg kan forekomme, vanligvis med misdannelser, fosteret dør som oftest tidlig i graviditeten.
  • Forandringene i placenta er fokale og trofoblastproliferasjonen er mindre uttalt enn ved komplett mola.
 • Komplett hydatidiform mola
  • Genetisk diploid.
  • Begge kromosomsett fra far.
  • Kjennetegnet ved fravær av embryo/foster og hinnesekk.
  • Placenta er helt forandret av store chorionvilli og hyperplastiske trofoblastceller, som danner store blærer.
Hydatidiform mola
Hydatidiform mola

Genetikk

Trofoblastcellene representerer et fremmed genetisk (paternelt) materiale.

   1.  

Histologi

Diagnostikk-mikroskopi: Det kan være vanskelig å skille komplett og partiell mola. I tillegg likner disse på degenerative tilstander i placenta. Den mikroskopiske diagnostikken krever erfaring og i tillegg ofte supplerende undersøkelsesmetoder som immunhistokjemi og DNA-ploidi.

Ved:

 • Komplett mola sees chorionvilli med hydrop «swelling», og sentrale cisterner og generell tilvekst av trofoblastceller på choriontottenes overflate.
 • Partiell mola sees ofte to populasjoner av choriontotter: en populasjon med normale choriontotter og en populasjon med hydrope totter. Også her ses trofoblastproliferasjon. I tillegg ses indenteringer av choriontottenes overflate slik at disse kan ha utseende som «Norwegian fjords». Fosterdeler ses en sjelden gang.
  1.  

Maligne trofoblastsvulster

 • Persisterende trofoblastsykdom – etter evacuation av blæremola normaliseres i regelen hCG spontant. I noen tilfelle oppstår et platå eller økning i hCG verdiene. Dette er tegn på gjenværende aktivt trofoblastvev.
 • Invasiv mola – molavevet invaderer myometriet og kan medføre perforasjon og intraabdominal blødning. Det kan forekomme metastaser, enten i nærliggende organ eller som fjernmetastaser.
 • Choriokarsinom – skiller seg fra invasiv mola ved å mangle choriontotter. Tumor vokser bifasisk med vekst av to typer av trofoblastceller: syncytio- og cytotrofoblaster med malign differensiering. Det sees ofte blødning og store nekroser. Tumor vokser raskt og metastaserer tidlig.
 • Placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) – utgår fra trofoblastvev på placentas implantasjonssted.
 • Malign differensiering særlig av cytotrofoblaster, i mindre grad av syncytiotrofoblaster, derfor lav hCG. Er meget sjelden.
 • Epitelioid trofoblasttumor (ETT) – antas å utgå fra spesialiserte intermediære trofoblastceller på implantasjonsstedet i likhet med Placenta-site-trofoblasttumores. Tumor er vanskelig å diagnostisere uten spesiell kompetanse innen gynekologisk patologi.

Siste faglige endring: 28. juni 2021