Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.2. Forekomst

  • 0.9 tilfeller per 1000 fødsler (Berkowitz et al., 1994; Hancock et al., 2015; Soper et al., 2005) fødsler.
  • Mola er en premalign tilstand og skal meldes til Kreftregisteret (Larsen, 2014). I Norge har ikke mola vært systematisk meldt, men det registreres ca 10–20 kvinner med malign trofoblastsykdom i året (Larsen, 2014).
  • Choriokarsinom forekommer i 0.2 tilfeller per 1000 fødsler (Berkowitz et al., 1994).
  • Placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) forekommer i cirka 1 tilfelle per 500 000 fødsler (Hancock et al., 2015), og utgjør i Norge ca 1 tilfelle per 10 år.

Prognose

Blæremola: Sannsynlighet for helbredelse = 100 %. Fertiliteten bevares.

Lavrisikogruppen: Sannsynligheten for helbredelse er tilnærmet 100 %.

Fertiliteten bevares med mindre det gjøres hysterektomi.

Høyrisikogruppen: Mulighet for helbredelse er redusert og varierer: 80–90 % (Berkowitz et al., 1994; Hancock et al., 2015; Soper et al., 2005).

Siste faglige endring: 28. juni 2021