Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Diagnostikk

(Goldstein et al., 2010; Seckl et al., 2010; Soper et al., 2005)

Allmennsymptomer:

 • Vaginalblødning
 • Abdominalsmerter (torkvert ovariecyste)
 • Ekstrem svangerskapskvalme
 • Hyperemesis
 • Mastalgi
 • Tidlig preeklampsi
 • Hyperthyreose, eventuell thyreotoksisk krise (grunnet høy hCG)

Symptomer fra metastaser:

 • Hemoptyse fra lungemetastase
 • Intracerebral blødning fra hjernemetastase
 • Emboli
 • Hematuri

Noen debuterer med symptomer fra metastaser uten almen symptomer. Ved vedvarende hoste eller dysnoe etter graviditet bør det tas hCG og rtg Thorax. Ved multiple lungemetas­taser hos kvinner i fertil alder er trofoblastsykdom en differensialdiagnose.

  1.  

Undersøkelser/funn

 • Evacuatio uteri: Makroskopiske blærer i abortmateriale.
 • Gynekologisk undersøkelse med ultralyd:
  • Uterus større enn svarende til menostasien med blæredannelser intrauterint.
  • Bilateralt forstørrede eggstokker (thecalutein cyster).
  • Ascites og pleuravæske p.g.a. ovarial hyperstimulering.
 • Blodprøver:
  • Serum hCG-patologisk forhøyet
  • Thyroideaverdier kan være patologisk forhøyet. OBS! Thyreotoxikose
  • Hb: OBS! Anemi
 • Røntgen thorax og CT thorax
 • CT abdomen eller ultralyd abdomen/lever
 • MR caput ved multiple lungemetastaser og ved høyrisiko score

Det skal ikke tas biopsi av metastasesuspekte lesjoner på grunn av blødningsfare. Lungebiopsi kan utløse fatal blødning!

Siste faglige endring: 28. juni 2021