Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.8. Behandling

Avhenger av histologi, sykdomsutbredelse og hCG nivå + WHO risicoscore (gjelder ikke for placenta site trofoblasttumores) (Goldstein et al., 2010; Osborne et al., 2011; Seckl et al., 2010; Soper et al., 2005).

  1.  

Behandling av mola (Lok et al., 2020)

 • Evacuatio uteri. aviteten tømmes helt og alt materiale sendes til histologisk undersøkelse.
 • Serum hCG:
  • Første kontroll 1 uke etter evacuatio.
  • Følges deretter hver 14. dag i 8 uker.
  • Pasienter med partiell mola ved normalisering av s-hCG (<1 IE/l ved to gjentatte målinger) innen 8 uker etter evacuatio trenger ingen videre kontroller.
  • Pasienter med komplett mola ved normal serum hCG (< 1 IE/l) etter 8 uker kontrolleres hCG 1 gang/måned i 6 måneder.
  • Ved forhøyet hCG etter 8 uker (både komplett mola og partiell mola) følges hCG hver 14. dag hvis fortsatt fallende til normalisering, deretter hCG kontroll 1 gang/måned i 6 måneder.
 • Re-evacuatio bør ikke foretas hvis uterinkaviteten primært har vært tømt fullstendig.

Radiumhospitalet kontaktes ved:

 • Stigende serum hCG eller manglende normalisering av hCG etter evacuatio uteri.
 • Serum hCG-platå i mer enn 4 uker.
 • Histologisk diagnose choriocarcinom eller placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) eller epitelioid trofoblasttumor (ETT).
 • Påvisning av metastase.
  1.  

Behandling av persisterende mola, invasiv mola, choriokarsinom

Trofoblasttumorer er svært følsomme for cytostatikabehandling (gjelder ikke PSTT og ETT), og kan i de fleste tilfeller kureres. Fertiliteten kan nesten alltid bevares.

Medikamentell behandling

(Goldstein et al., 2010; May et al., 2011; Osborne et al., 2011; Seckl et al., 2010)

Valg av behandling avhenger av WHO-risikoscore (ikke FIGO-stadium) (Gamer et al., 2004; Kohorn, 1993, 1995):

 • Lavrisiko: behandles med lavdose Metotrexat
  • Ved manglende effekt skiftes til Actinomycin-D
  • Ved utvikling av resistens gis kombinasjonsbehandling som for høyrisiko
 • Høyrisiko: behandles med kombinasjonsterapi
  • Ved utbredte lungemetastaser og ved hjerne- eller levermetastaser gis 12 kurer med lavdose Metotrexat før kombinasjonsbehandling.

Aktuelle kurer (Oslo universitetssykehus, 2016):

 • Metotrexat lavdose: Metotrexat 25 mg s.c. daglig i 4 dager/12. dag
 • Dactinomycin: Actinomycin-D 0,5 mg i.v. daglig i 4 dager/12. dag
 • EMA-CO: Etoposid 100 mg/m2, Metotrexat 300 mg/m2 og Dactinomycin 0,5 mg (dag 1+2) og Cyclophosfamid 600 mg/m2 og Vincristin 0,8 mg/m2 (dag 8)/14. dag
 • EMA-EP: Etoposid 100 mg/m2, Metotrexat 300 mg/m2 og Dactinomycin 0,5 mg (dag 1+2) og Etoposid 125/m2 og Cisplatin 25/m2 (dag 8)/14. dag
 • PC/PE: Paclitaxel 135/m2 og Cisplatin 60/m2 (dag 1) + Paclitaxel 135 mg/m2 og Etoposid 150 mg/m2 (dag 14)/4. uke
 • EMA-CNS
 • Metotrexat intrathecalt

Behandlingsvarighet:

 • Lavrisiko:     inntil 2 kurer etter s-hCG < 1IE
 • Høyrisiko:    inntil 3 kurer etter s-hcg < 1IE

Kirurgi (Lurain et al., 2006)

 • Hysterektomi overveies ved lokalisert sykdom hos eldre.
 • Placenta-site-trofoblasttumores (PSTT) og epiteloide trofoblasttumores (ETT) behandles primært med hysterektomi p.g.a. liten følsomhet for kjemoterapi, også metastaser behandles med lokal ekstirpasjon hvis mulig, hvis ikke gis cisplatinbasert kjemoterapi (EMA-EP) (Baergen et al., 2006; Palmer et al., 2008).

Strålebehandling

 • Strålebehandling er ikke aktuelt

Siste faglige endring: 28. juni 2021