Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11.4Bakgrunn og arbeidsprosess ved første utgave av handlingsprogrammet (utgitt 2016)

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009 (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft –Nasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (Sammen mot kreft: nasjonal kreftstrategi 2013-2017, 2013). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med – og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i, og bygget på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i juli 2006 en henvendelse til Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) er gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeids­gruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med forfatterne i 2015 arbeidet med første utgave av handlingsprogrammet, og utkast til retningslinjer ble sendt på høring til RHF-ene, Den norske legeforening og Kreftforeningen. Etter høring ble endelig utgave ferdigstilt og publisert i september 2016.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021