Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11.8Arbeidsgruppe og forfattere av kapitlene i fjerde utgave av handlingsprogrammet – november 2022

Leder av handlingsprogramgruppene/koordinator (fra januar 2022): Elisabeth Berge Nilsen, Helse Stavanger.

Genetikk: Siri Briskemyr, overlege, Medisinsk genetisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Fastlegerepresentant: Svendsen

Sammensetning av oppdateringsgruppen

«Helsedirektoratet etablerer oppdateringsgruppen, men det enkelte medlem skal være oppnevnt via RHF-ene. I praksis foreslår faggruppen (NFGO) hvem som skal delta, men formelt sett oppnevnes man via RHF-et.»

NFGO ønsker at arbeidsgruppene er satt sammen med minst en representant fra gyn onk avd ved DNR, St Olav, UNN og HUS, i tillegg til en representant fra et annet sykehus som Helse Stavanger, Sørlandet, Bodø, Skien, Østfold, AHUS, Drammen, Tønsberg. I tillegg består arbeidsgruppene av en patolog, samt en radiolog der det ansees som nødvendig. Andre spesialister med kompetanse innen fagfeltet vil i tillegg bli spurt om å delta der det er aktuelt.

Kapittel 1 LIVMORKREFT (Woie)
NavnHelseforetak

Elise Sletten

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Nina Nordskar

St. Olavs hospital

Ane Gerda Zahl Eriksen

Oslo universitetssykehus

Yun Wang

Oslo universitetssykehus

Kathrine Woie, leder

Helse Bergen

Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen

Helse Bergen

Ingvild Vistad

Sørlandet sykehus

Tormod Eggen, patolog

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kapittel 2 ENDOMETRIEHYPERPLASI (Sletten)
NavnHelseforetak

Elise Sletten, leder

Universitetssykehuset i Nord-Norge

?

patolog

Anne Beate Vereide

Sykehuset Østfold

Catrine Hjelle Størksen

Oslo universitetssykehus

Grete Alræk Iversen

Helse Stavanger

Nina Nordskar

St. Olavs hospital 

Kapittel 3 EGGSTOKKKREFT (Vilming)
NavnHelseforetak

Martin Lindblad

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Elisabeth Araya

St. Olavs hospital

Yun Wang

Oslo universitetssykehus

Bente Vilming, leder

Oslo universitetssykehus

Kjersti Vassmo Lund

Oslo universitetssykehus

Line Bjørge

Helse Bergen

Ellen Veronika Vesterfjell, patolog

St. Olavs hospital

Cecilie Fredvik Torkildsen

Helse Stavanger

Kapittel 4 Sjeldne ovarialtumores (Solheim)
NavnHelseforetak

Martin Lindblad

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Solveig Tingulstad

St. Olavs hospital

Kristina Lindeman

Oslo universitetssykehus

Olesya Solheim, leder

Oslo universitetssykehus

Line Bjørge

Helse Bergen

Frida Andræ

Nordlandssykehuset Bodø

Guro Horni Gløersen, patolog

Akershus universitetssykehus

Kapittel 5 Borderline tumores (Lindblad) 
NavnHelseforetak

Martin Lindblad

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Solveig Tingulstad

St. Olavs hospital

Olesya Solheim

Oslo universitetssykehus

Torbjørn Paulsen

Oslo universitetssykehus

Eva Karin Lamark

Helse Bergen

Ala Haug

Akershus universitetssykehus

Ellen Veronika Vesterfjell, patolog

St. Olavs hospital 

Kapittel 6 CERVIX CANCER (Sundset)
NavnHelseforetak

Elena Garibaldi

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Marit Sundset, leder

St. Olavs hospital

Brynhildur Eyjolfsdottir

Oslo universitetssykehus

Kristina Lindeman

Oslo universitetssykehus 

Kjersti Vassmo Lund, radiolog

Oslo universitetssykehus

Kathrine Woie

Helse Bergen

Ingvild Vistad

Sørlandet sykehus

Agnes Kathrine Lie, patolog

Sykehuset Østfold

Stråledel cervix cancer (Bruheim)
NavnHelseforetak

Anne Gry Bentzen

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Monica Eidem

St. Olavs hospital

Marit Sundset

St. Olavs hospital

Kjersti Bruheim, leder

Oslo universitetssykehus

Trine Martens

Oslo universitetssykehus

Taran Paulsen Hellebust

Oslo universitetssykehus

Esten Nakken

Oslo universitetssykehus

Linda Holth Djupvik

Oslo universitetssykehus

Anne Fangberget

Oslo universitetssykehus

Terje Nordberg

Helse Bergen

Britt Nygaard

Helse Bergen 

Kapittel 7 PREMALIGNE CERVIX LIDELSER (Munk)
NavnHelseforetak

Gunn Fallås Dahl

Oslo universitetssykehus

Agnes Kathrine Lie, patolog

Jannicke Mohr Berland, patolog

Sørlandet sykehus

Helse Stavanger

Ameli Trope

Kreftregisteret

Ingrid Baasland

NTNU

Ane Cecilie Munk, leder

Sørlandet sykehus

Mark L.B. Barbero

Helse Bergen

Trine Stokstad

St. Olavs hospital

Øystein Grundvåg-Pedersen

Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Lill Iren Trogstad

Folkehelseinstituttet 

Kapittel 8 VULVA CANCER (Wang)
NavnHelseforetak

Øystein Grundvåg-Pedersen

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Merethe Ravlo

St. Olavs hospital

Tone Skeie-Jensen

Oslo universitetssykehus

Yun Wang, leder

Oslo universitetssykehus

Kjersti Vassmo Lund

Oslo universitetssykehus

Henrik L. Svendsen

Helse Bergen

Line Bjørge

Helse Bergen

Christin Julia Meltzer- Gunnes

Sørlandet sykehus

Agnes Kathrine Lie, patolog

Sykehuset Østfold

Stråledel Vulva cancer (Nakken)
NavnHelseforetak

Vibeke A Ingebrigtsen

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Monica Eidem

St. Olavs hospital

Kjersti Bruheim

Oslo universitetssykehus

Trine Martens

Oslo universitetssykehus

Taran Paulsen Hellebust

Oslo universitetssykehus

Esten Nakken, leder

Oslo universitetssykehus

Linda Holth Djupvik

Oslo universitetssykehus

Kjersti V Lund

Oslo universitetssykehus

Terje Nordberg

Helse Bergen

Britt Nygaard

Helse Bergen

Kapittel 9 VIN (Berge Nilsen)
NavnHelseforetak

Øystein Grundvåg-Pedersen

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Merethe Ravlo

St. Olavs hospital

Gunn Fallås Dahl

Oslo universitetssykehus

Ingrid K.M. Kolseth

Helse Bergen

Elisabeth Berge Nilsen, leder  

Helse Stavanger

Jannicke Mohr Berland, patolog

Helse Stavanger

Kapittel 10 TROFOBLAST (Solheim)
NavnHelseforetak

Anne Hansson

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Marit Sundset

St. Olavs hospital

Olesya Solheim, leder

Oslo universitetssykehus

Elisabeth Lillo

Oslo universitetssykehus

Line Bjørge

Helse Bergen

Gitte Turowski, patolog

Oslo universitetssykehus

Justina Matilde Iversen

Sykehuset i Vestfold

Sist faglig oppdatert: 18. januar 2023