Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.7. Pasientinformasjon

Noen anbefalinger og stikkord om pasientinformasjon, innhold og form:

 • Informasjon om HPV og celleforandringer finner pasient på kreftregisterets hjemmesider/ Livmorhalsprogrammet.
 • Enkel definisjon: bruk celleforandringer, ikke «kreftceller», unngå «alvorlige» celle­forand­ringer.
 • At kausalfaktor for utvikling av livmorhalskreft er HPV, men at en HPV-infeksjon i seg selv ikke er farlig, at den er svært vanlig og at den går over av seg selv i de aller fleste tilfellene.
 • At utviklingen av celleforandringer går over lang tid (år).
 • At celleforandringer kan gå tilbake av seg selv.
 • Begrunnelsen for at behandling anbefales, inklusive informasjon om mulighet for over­behand­ling.
 • Hvilke undersøkelser som blir gjort før en anbefaler operativt inngrep.
 • Enkel forklaring på konisering («lite inngrep»).
 • Hvilken type bedøvelse som er aktuell.
 • Hvor lang tid inngrepet tar.
 • Hvor lenge pasienten må oppholde seg på sykehuset.
 • Når foreligger cytologi/histologi svar.
 • Forløp.
 • De vanligste komplikasjonene.
 • Bør ikke bli gravid før svar på operasjonspreparatet foreligger.
 • Behov for egenmelding ev. sykmelding.
 • Kontroll – oppfølging.
 • Informasjon om risiko for persistens / residiv.

Siste faglige endring: 28. juni 2021