Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.4Oppfølging og kontroller

Algoritme oppfølging etter konisering for AIS med frie render

Algoritme oppfølging etter konisering for AIS med frie render (pdf)

Algoritme oppfølging etter konisering for AIS med ufrie render

Algoritme oppfølging etter konisering for AIS med ufrie render (pdf)

Algoritme oppfølging etter konisering for CIN2 og 3 eller diagnostisk kon pga høygradig cyt

Algoritme oppfølging etter konisering for CIN2 og 3 eller diagnostisk kon pga høygradig cyt (pdf)

Begrepsforklaring (pdf)

Oppfølging etter hysterektomi

  • Dersom hysterektomert pga andre indikasjoner enn CIN – ingen videre oppfølging forutsatt normal cervix cytologi før operasjonen.
  • Dersom atypisk cervix cytologi eller HPV pos. funn i forkant, men ingen funn i histologi av uterus – HPV og cyt. 6 mndr postoperativt. Dersom normal cyt. og HPV neg., kan videre kontroller med cyt. og HPV avsluttes.
  • De som er hysterektomert pga CIN2+ med/eller uten fri rand vaginalt, ktr med cyt. og HPV 6 mndr. postoperativt.
  • Dersom normale funn, videre kontroller hvert 5. år (Jordan et al., 2009).
  • Ved atypisk cyt. og/ eller HPV pos., kolposkopi og evt. biopsi. Hos postmenopausale kvinner, anbefales lokal østrogen for å få bedre celleprøver, samt se evt. lesjoner bedre ved påføring av eddik og jod.
  • Obs! Ta cytologibrushen godt opp i hjørnene.

Sist faglig oppdatert: 18. januar 2023