Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.8. Forkortelser/ordforklaringer

Forkortelser (alfabetisk)

Forklaring (norsk oversettelse)

AGUS

Atypical Glandular cells of Undetermined Significance

(Atypisk sylinderepitel av usikker betydning,(usikkert benignt/ malignt))

AIS/ACIS

Adenocarcinoma In Situ

(Høygradige intraepiteliale forandringer i sylinderepitel/Adenokarsinom in situ)

ASC-H

Atypical Squamous Cells cannot exclude HSIL

(Atypisk plateepitel, der høygradige celleforandringer i plateepitelet ikke kan utelukkes,(usikkert benignt/ malignt))

ASC-US

Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance

(Atypisk plateepitel av usikker betydning)

CIN

Cervikal Intraepithelial Neoplasia

(Cervixdysplasi;(histologisk diagnose) inkluderer: CIN1, CIN2, CIN3, CIN2+)

CIS

Carcinoma In Situ kan sløyfes eller føres inn under CIN

ECC

Endocervical curettage (Cervikal abrasio)

HPV

Human Papilloma Virus

HSIL

High grade Squamous Intraepithelial Lesion

(Høygradige intraepiteliale forandringer i plateepitel)

ICC

Invasiv Cervical Cancer

LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure

(Slyngekonisering)

LLETZ

Large Loop Excision of the Transformation Zone

LSIL

Low grade Squamous Intraepithelial Lesion

(Lavgradige intraepiteliale forandringer i plateepitel)

Metaplasi

Fysiologisk og normal omdanning og dekning av sylinderepitel med plateepitel

Refleks HPV-test

HPV-test av væskebasert celleprøve som allerede er tatt

SCJ

Squamo Columnar Junction

(Grensen (overgangslinjen) mellom sylinder- og plateepitel ≠ TZ)

TZ

Transformation Zone

(Området mellom nye og gamle overgang mellom sylinder- og plateepitel)

Siste faglige endring: 28. juni 2021