Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.11. Stadieinndeling

Formål

Å kartlegge sykdomsutbredelsen før behandlingens start

  • Internasjonal stadieinndeling for cervix cancer ble innført i 1929, FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics)
  • Ved revisjon av FIGO stageing 2018 er det innført betydelig endring i forhold til tidligere stadieinndeling som ikke tok hensyn til bildediagnostikken, man vil se en endring i stadiefordelingen i forhold til tiden før 2018. Gjør oppmerksom på at det foreligger en korrigert klassifisering i 2019, og at denne må anvendes for korrekt stageing.
  • Det er i prinsippet ikke forskjell på reglene for stadieinndeling for opererte og ikke opererte.
  • Utredningen før behandlingen skal avklare: tumors størrelse, graden av innvekst i cervix stroma og parametrier, affeksjon av tilstøtende organer (vagina/blære/rektum), affeksjon av urinveier/hydronefrose, metastaser til lymfeknuter i og utenfor bekkenet, samt metastaser til lungene eller andre organer.
  • Ved tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.
  • Ved mikroinvasiv kreft baseres stadiebestemmelsen på det histologiske funn (cervixkon eller hysterektomi).

I TNM klassifikasjonssystemet tas det hensyn til alle faktorer ved utredningen som uttrykk for sykdomsomfanget. I ESGO guidelines anbefales bruk at TNM klassifikasjon i tillegg til FIGO klassifikasjon ved stadiebestemmelse, se tabell:

FIGO staging og TNM

(Bhatla, Aoki, Sharma, & Sankaranarayanan, 2018)

Cervix cancer FIGO

Ny FIGO (fra okt 2018) OBS, ikke lengre bare klinisk, radiologi (r) og patologi (p) tillatt
T-kategoriFigo stad.Definisjon
Tx Primærtumor kan ikke beskrives
T0 Ingen tegn til primærtumor
 ITumors utbredelse begrenset til cervix, spredning til corpus uteri ignoreres
T1aIAInvasiv tumor diagnostisert kun med mikroskopi.
Stroma invasjon med maksimum infiltrasjon < 5 mm uavhengig av utbredelse
T1a1IA1Stromal invasjon ≤3 mm.
T1a2IA2Stromal invasjon >3 og ≤5 mm.
T1bIBTumor med infiltrasjon >5 mm, tumor begrenset til cervix
T1b1IB1Invasivt carcinom ≤ 2 cm (i største diameter)
T1b2IB2Invasivt carcinom>2cm og ≤ 4 cm (i største diameter)
T1b3IB3Invasivt carcinom>4cm (i største diameter)
T2IICervix cancer som vokser utenfor uterus, men ikke til bekkenveggen
eller til den ytre tredjedelen av vagina
T2aIIATumor uten parametrieinfiltrasjon, begrenset til øvre 2/3 del av vagina
T2a1

IIA1

Invasivt carcinom ≤4 cm (i største diameter)
T2a2IIA2Invasivt carcinom >4 cm (i største diameter)
T2bIIBTumor med parametrieinfiltrasjon men når ikke bekkenveggen
T3III

Tumor som vokser til bekkenveggen og/eller til ytre tredjedel av vagina
og/eller forårsaker hydronefrose eller en ikke fungerende nyre og/eller involverer
lymfeknuter i bekkenet og/eller paraaortalt

T3aIIIATumor vokser til den ytre tredjedel av vagina, men vokser ikke ut til bekkenveggen
T3bIIIBTumor vokser til bekkenveggen og/eller forårsaker hydronefrose
eller en ikke fungerende nyre (der det ikke er kjent annen årsak) (r eller p noteres)
T3CIIICTumor involverer lymfeknuter i bekken og/eller paraaortalt
 IIIC1Metastaser bare til bekkenlymfeknuter
 IIIC2Metastaser til paraaortale lymfeknuter
T4IVTumor har vokst (biopsiverifisert) inn i mucosa i blære eller rektum
og/eller vokser utenfor bekkenet
 IVASpredning til inntilliggende organer i bekkenet
 IVBFjernmetastaser

 

Regionale lymfeknuter

T-kategoriFigo.stad.Definisjon
NX Regionale lymfeknutemetastaser kan ikke utelukkes
N0 Ingen regionale lymfeknutemetastaser
N1 Regionale lymfeknutemetastaser

 

Fjernmetastaser

T-kategoriFigo.stad.Definisjon
M0 Ingen fjernmatastaser
M1 

Fjernmetastaser (inkl. lyske lymfeknuter og intraperitoneale metastaser).

Gjelder ikke metastaser til vagina, bekkenperitoneum og adnex

 

Siste faglige endring: 11. april 2023