Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.8. Screening

Nasjonalt screeningsprogram for livmorhalskreft – Livmorhalsprogrammet – ble innført i 1995.

Se kapittelet 7, Premaligne lidelser i cervix uteri.

Hovedmålet er å redusere forekomst og dødelighet av cervixcancer ved å oppdage forstadiene og behandle disse.

Tall fra Kreftregisteret viser at 64 % av de som får påvist cervixcancer og er i screeningalderen (25–69 år), ikke har tatt celleprøver siste 3,5 år. Av de som får påvist cervixcancer har 18 % hatt en normal celleprøve mindre enn 3,5 år før diagnosen (Kreftregisteret, 2014).

Siste faglige endring: 11. april 2023