Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstider for gynekologisk kreft

Fra 1. mai 2015 ble Pakkeforløp for livmorkreft (2017), Pakkeforløp for eggstokkreft (Pakkeforløp for eggstokkreft, 2016) og Pakkeforløp for livmorhalskreft (Pakkeforløp for livmorhalskreft 2016) innført i helsetjenesten. Disse tre pakkeforløpene kom i reviderte utgaver i juni 2015 og ble implementert fra 1. september 2015. Den 1. september 2016 kom alle pakkeforløpene i reviderte, oppdaterte utgaver.

Om Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunika­sjon/​dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Formålet med Pakkeforløp for kreft er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta for et flertall av pasientene. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til start behandling. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver enkelt pasient.

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende og er ikke en pas­ient­­rettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven (Elit et al., 2004) § 2‑2 og forskrift om prioritering av helsetjenester (Colombo et al., 2006). Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling.

Forløpstider for livmorkreft, eggstokkreft og livmorhalskreft

I Pakkeforløp for livmorkreft (2017), Pakkeforløp for eggstokkreft (Pakkeforløp for eggstokkreft, 2016) og Pakkeforløp for livmorhalskreft (Pakkeforløp for livmorhalskreft 2016) er det følgende forløpstider:

Forløpstider

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

6 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

16 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

8 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

36 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

30 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

36 kalenderdager

Pakkeforløp for livmorkreft, Pakkeforløp for eggstokkreft og Pakkeforløp for livmorhalskreft finnes på Helsedirektoratets nettsider Se www.helsedirektoratet.no

Det er egne Diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no

Det er også pasientinformasjonsskriv om Pakkeforløp for kreft, som finnes på www.helsedirektoratet.no

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021