Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.8Tiltak/behandling

Hyperplasi med lav risiko for kreftutvikling

Pasienter med lav risiko for kreftutvikling kan behandles konservativt.

Tabell 2.2: Hyperplasier med lav risiko for kreftutvikling som kan behandles konservativt
WHO-2014 klassifikasjon D-score
Endometriehyperplasi D-score ≥ 0

Konservativ behandling med progestin

Det finnes ikke entydige retningslinjer i litteraturen med henblikk på dose, varighet og type av progestin og ulike regimer er fortsatt i bruk. I de senere årene er det kommer flere populasjonsbaserte studier som viser god effekt av hormonspiral som behandling ved endometriehyperplasi (Gallos et al., 2010; Varma et al., 2008; Wildemeersch et al., 2007; Ørbo et al., 2008). Ved inneliggende hormonspiral er konsentrasjonen av progestin i endometriet vist å være 100 ganger høyere sammenlignet med den konsentrasjonen som er målt ved per oral behandling (Nilsson, Haukkamaa, Vierola, & Luukkainen, 1982). En nylig publisert nasjonal RCT viste 100 % respons hos alle som fikk hormonspiral, men bare 69 % respons hos de som fikk lavdosert per oral progestin syklisk. Av de som fikk kontinuerlig per oral progestinbehandling hadde 96 % respons (Ørbo et al., 2014).

 • Eksempel på intrauterin behandling:
  • Levonorgestrel hormonspiral. Behandlingen er vist å ha effekt etter 3-6 måneder, men ved god toleransen kan den med fordel kontinueres, særlig hos premenopausale kvinner med vedvarende risikofaktorer, da det er vist at mer enn 40 % får tilbakefall etter seponering (Ørbo, Arnes, Vereide, & Straume, 2016). Spiralen bør skiftes hvert femte år. Forandringene i endometriet er de samme som ved høye doser progestin per oralt (Perino, Quartararo, Catinella, Genova, & Cittadini, 1987; Scarselli et al., 1988; Vereide et al., 2003; Ørbo et al., 2014).
 • Eksempel på syklisk per oral behandling:
  • Medroksyprogesteronacetat 10 mg per os i 10-14 dager per syklus i 3–6 mnd. (Ferenczy & Gelfand, 1989).
 • Eksempel på kontinuerlig per oral behandling:
  • Medroksyprogesteronacetat 10 mg per os daglig 3-6 måned (Randall & Kurman, 1997).
  • Medroksyprogesteronacetat 30 mg per os daglig 3-6 måneder (Ferenczy & Gelfand, 1989).

Hyperplasi med høy risiko for kreftutvikling

Pasienter med høy risiko for kreftutvikling behandles kirurgisk.

Tabell 2.3: Hyperplasier med økt risiko for kreftutvikling eller økt sannsynlighet for ko‑eksisterende carcinom som bør behandles kirurgisk
WHO 2014 D-score
Endometrial intraepitelial neoplasi, EIN D-score < 0

På grunn av høy risiko for ko-eksisterende cancer bør disse pasientene utredes preoperativt som endometriecancer (Garuti et al., 2006; Trimble et al., 2006).

Disse pasientene inngår i pakkeforløp.

Kirurgisk behandling

 • Hysterektomi eventuelt med bilateral salpingo-ooforektomi.
 • Endometrieablatio/TCR-E er ikke anbefalt primærbehandling av hyperplasi. Slik behandling kan vanskeliggjøre adekvat oppfølging. Histologi etter slik behandling er ofte lite representativ pga. adheranser og tildekking av kjertelvev. Gjelder alle typer hyperplasi.

Dersom pasienten har kontraindikasjoner mot kirurgisk behandling eller ønsker bevaring av fertilitet, kan høye doser progestin unntaksvis benyttes ved de alvorligste hyperplasiene (EIN/ kompleks hyperplasi med atypi, D- score <0) under tett oppfølging i samarbeid med gynekologisk onkologisk senter (Baker, Pierce, Mills, Gehrig, & Duska, 2017; Randall & Kurman, 1997). Slik behandling kan være intrauterin (hormonspiral) eller per oral (f.eks. Megace 160 mg /dag) (Baker et al., 2017).

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021