Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Endometriepolypper

Polypper som utgår fra endometriet kan variere i størrelse, de beskrives gjerne som bredbasede eller stilkete. De kan være solitære eller multiple. Forekomsten av endometrie­polypper varierer mellom 10 og 40 % hos kvinner med blødningforstyrrelser og i opptil 12 % hos kvinner uten symptomer (Anastasiadis et al., 2000; Lieng et al., 2007).

Hyperplasilignende forandringer forekommer ofte i polypper.

Endometriepolypper med hyperplasi (hyperplastiske polypper) kan mest sannsynlig vurderes på samme måte som endometriehyperplasi uten polyppforandringer. Morfologiske forand­ringer i hyperplastiske polypper svarer til de man finner i hyperplasier i ikke polyppøst endo­metrium. Diagnostikk i henhold til WHO klassifikasjon og D-score kan derfor benyttes på hyperplastiske polypper. Det finnes imidlertid foreløpig ingen studier som med sikkerhet viser at hyperplastiske polypper har patogenese/ klinisk forløp som tilsvarer hyperplasi i endometriet forøvrig. Oppfølgingsstudier pågår.

Siste faglige endring: 28. juni 2021