Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Diagnostikk

Symptomer

Endometriehyperplasi har ingen spesifikke symptomer, men gir som oftest blødningsforstyrrelser.

 • Postmenopausal blødning
 • Menometrorrhagi (L. M. Bachmann, ter Riet, Clark, Gupta, & Khan, 2003; Vakiani et al., 1996)
  • Krever individuell vurdering

Undersøkelser

 • Vaginal ultralydundersøkelse.
  • Det er ingen absolutt endometrietykkelse som garanterer fravær av hyperplasi og cancer, men sannsynligvis lav risiko ved tykkelse under 4 mm og jevnt avgrenset endometrium (Gull, Karlsson, Milsom, & Granberg, 2003).
 • Histologisk prøve fra endometriet.
  • Endometriebiopsi/aspirasjon kan brukes primært (Dijkhuizen, Mol, Brolmann, & Heintz, 2000)
  • Fraksjonert abrasio anbefales (eventuelt med tillegg av hysteroskopi) ved ikke avklart diagnose (Committee on Gynecologic Practice, Society of Gynecologic Oncology,, 2015). Transcervical reseksjon (TCR) er ikke egnet som diagnostisk metode for endometriehyperplasi grunnet varmeskade som endrer både enkeltceller og vevsarkitektur.
 • Vurdere videre utredning ved mistanke om hormonproduserende tumor (mistenkes ved histologisk funn av hyperplastisk endometrium hos langvarig postmenopausale kvinner som ikke bruker hormonsubstitusjon).

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021