Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Forekomst (referansene er i forhold til gammel BOT klassifikasjon fra før 2014 og nytte må vurderes på denne bakgrunn)

10–20 % av all epitelial ovarialcancer (du Bois et al., 2009a; Lalwani et al., 2010; Lenhard et al., 2009; Silva et al., 2006).

Insidens i Norge: 157 tilfeller i 2017.

Median alder 57 år, og 16 % er yngre enn 40 år (Larsen, 2018).

Serøs BOT er hyppigst, om lag 50 %.

 • > 70 % diagnostiseres med stadium I, nesten 100 % 5 års overlevelse.
 • 30 % er avanserte, omlag 95 % 5 års overlevelse.
 • 1/3 bilateralitet (28–66 %).
 • Mindre enn 1/3 har peritoneale implantater.
 • Serøse BOT med mikroinfiltrasjon (5–10 % av serøse BOT) (stromainfiltrasjon som måler < 5 mm i største lineære utbredelse) klassifiseres og behandles som borderlinetumor:
  • Er ikke alene en uavhengig prognostisk faktor og kun de tilfellene som er assosiert med invasiv peritoneal sykdom (lavgradig serøst karsinom) har vist kortere sykdomsfri overlevelse og generell overlevelse.
  • Mikropapillær variant av serøse BOT presenteres oftere i et mer avansert stadium sammenlignet med konvensjonell serøs borderlinetumor (27 vs 13 %) og er oftere assosiert med invasiv peritoneal sykdom.

Mucinøs BOT oppgis å være om lag 40 %

 • 0–13 % bilateralitet.
 • Intestinal type (85 %), ofte store unilaterale svulster, vanskelig å differensiere fra GI-cancer.
 • 82 % stadium I (99–100 % 5 års overlevelse).
 • 18 % > stadium I (50 % 5 års overlevelse).
 • Intestinal type (85 %), ofte store unilaterale svulster, vanskelig å differensiere fra GI-cancer.
 • Mucinøse BOT med intraepitelialt karsinom (grov kjerneatypi) og mucinøse BOT med mikroinfiltrasjon (stromainfiltrasjon som måler < 5 mm i største lineære utbredelse) klassifiseres og behandles som borderlinetumor.

Siste faglige endring: 28. juni 2021