KAPITTEL 6
Legemidler ved sekundærforebygging etter påvist hjertesykdom, aterosklerose og iskemisk hjerneslag

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018