KAPITTEL 6
Legemidler ved sekundærforebygging etter påvist hjertesykdom, aterosklerose og iskemisk hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018