KAPITTEL 5
Legemidler ved primærforebygging av hjerte- og karsykdom

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018