KAPITTEL 5
Legemidler ved primærforebygging av hjerte- og karsykdom

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018