Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.3. Pediatrisk type diffuse høygradige gliomer

Også i denne gruppen finner vi diffuse gliomer som opptrer hovedsakelig, men ikke bare, hos barn og unge. De kan også opptre hos voksne. Svulstene i denne gruppen graderes helt overveiende som CNS WHO grad 4 og i denne gruppen finner vi følgende svulster:

  • Diffust midtlinjegliom, H3 K 27-endret
  • Diffust hemisfærisk gliom, H3 G 34-mutert
  • Diffust pediatrisk type høygradig gliom, H3-villtype og IDH-villtype
  • Infantil type hemisfærisk gliom

Sistnevtne finnes bare i unge barn og beskrives derfor ikke videre i dette handlingsprogrammet.

CNS WHO 2021-klassifikasjonen bruker nomenklatur utviklet av «human genome variation society» (HGVS) som er brukt som verdens standard i beskrivelse av genetiske endringer. Siden histonendringer tidligere ble beskrevet på en måte som er forskjellig fra HGVS-nomenklatur, er det nå noen forandringer i henhold til entitetsnavn og den proteinforandring som følger HGVS-nomenklatur. Den gamle histonnomenklaturen er beskrevet i parentes nedenfor.

Diffust midtlinjegliom, H3 K27M-endret, CNS WHO grad 4

Diffust midtlinjegliom, H3 K27M-mutert kom som ny entitet i CNS-WHO 2016. Det dreier seg om et diffust infiltrerende gliom lokalisert i midtlinjen av CNS (for eksempel ponsgliom). I siste klassifikasjon beskrives tumor som et infiltrerende midtlinjegliom med endringer i H3 p.K28 (K27) som gir tap av H3 p.K28me3 (K27me3), og vanligvis enten en H3 c.83A>T p.K28M (K27M)-substitusjon i en av H3 isoformene, aberrant overekspresjon av EZHIP, eller en EGFR-mutasjon. Den hyppigste H3 p.K28M-mutasjonen kan påvises ved immunhistokjemisk farging. Disse svulstene antas å ha dårlig prognose og defineres som CNS WHO grad 4. Selv om svulsten er hyppigere hos barn/unge og derfor defineres som pediatrisk type diffust høygradig gliom, finnes diffust midtlinjegliom H3 K27M-endret i alle aldersgrupper.

Diffust hemisfærisk gliom, H3 G34-mutert, CNS WHO grad 4

Diffust infiltrerende høygradig gliom i cerebrale hemisfærer som forekommer oftest hos unge og yngre voksne. Tumor har en missense-mutasjon i H3-3A-genet, som resulterer i en H3 p.G35R (G34R)- eller H3 p.G35V (G34V)-mutasjon. Mer enn 90% av rapporterte kasus har ATRX-alterasjon, som ofte medfører immunhistokjemisk negativitet for ATRX, og en TP53-mutasjon som fører til nukleær akkumulasjon av p53. I motsetning til voksen type diffust gliom er denne entiteten overveiende negativ for OLIG2. Immunhistokjemisk kombinasjon av negativitet for IDH1 p.R132H, ATRX og OLIG2 i en glial svulst gir derfor mistanke om hemisfærisk gliom, H3 G34-mutert. Endelig diagnose krever uansett påvist H3 p.G35R/V-mutasjon.

Diffust pediatrisk type høygradig gliom, H3- og IDH–villtype, CNS WHO grad 4

Disse svulstene er morfologisk diffust høygradig gliom hos barn, ungdom og unge voksne uten H3- eller IDH-mutasjoner. Molekylærgenetisk markør for denne entiteten omfatter enten spesifikk DNA-metyleringsprofil (pHHG RTK1, pHGG RTK2, pHHG MYC) eller typiske molekylære forandringer (PDGFRA-alterasjon, EGFR-alterasjon, MYCN-amplifikasjon) som alle kan brukes for å  stille diagnosen.

Siste faglige endring: 17. august 2023