Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Oppfølging og kontroll etter avsluttet primærbehandling

Pasienter med diffust gliom CNS WHO grad 2-4 er prinsipielt uhelbredelig syke og skal kontrolleres livslangt. Prognosen varierer imidlertid betydelig, se kapittel Prognose. Evidensen for anbefalte kontrollintervaller baseres i stor grad på erfaring og skjønnsmessige vurderinger.

8.1. Kontroller

8.2. Fastlegens rolle

8.3. Seneffekter og senbivirkninger

8.4. Rehabilitering

Siste faglige endring: 17. april 2024