Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva er nytt?

Hovedmomenter i oppdateringen av de nevroonkologiske handlingsprogrammene som ble publisert august 2023 og mindre oppdatering vår 2024: 

  • Handlingsprogrammene for diffuse høygradige og diffuse lavgradige gliomer ble slått sammen til ett handlingsprogram for diffuse gliomer 
  • Handlingsprogrammet for meningeomer ble strammet inn og det ble definert et tydelig MR kontrollopplegg  
  • I alle stråleappendixer er det lagt inn referanse til ny publikasjon fra KVIST vedrørende stråletoleransegrenser for viktige organer i og nær sentralnervesystemet (såkalte risikoorganer)  
  • Nasjonale insidenstall er oppdaterte i tråd med rapport fra det nyetablerte Hjernesvulstregisteret (kvalitetsregister i regi av Kreftregisteret) 
  • Hjernesvulstklassifiseringen er oppdatert og i tråd med WHOs klassifisering publisert november 2021 
  • Det er lagt inn egne kapitler skrevet av og for fastleger/primærleger 
  • Utvidet omtale av nukleærmedisinsk diagnostikk 
  • Den sannsynlige sammenhengen mellom oral hormonerstatningsterapi og meningeomer er omtalt

Siste faglige endring: 17. april 2024