Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

Hvert år diagnostiseres omkring 300 voksne personer med diffuse gliomer CNS WHO grad 4, ca 40-80 med diffuse grad 3 gliomer og ca 50 med diffuse grad 2 gliomer i Norge. Grunnet endring i klassifikasjon er fordelingen mellom gliomgruppene i noe endring. Det er en svak økning i insidens over tid, trolig grunnet bedre og mer bruk av følsom bildediagnostikk, ikke minst hos eldre. 

Mens pasienter med glioblastomer oftest er eldre (median alder over 60 år), er pasienter med diffuse CNS WHO grad 3 gliomer gjennomsnittlig noe yngre. Diffuse grad 2 gliomer rammer hyppigst yngre voksne og median alder ved diagnose er omkring 40 år. Gliomer sees oftest supratentorielt og rammer menn noe hyppigere enn kvinner (mann/kvinne-ratio 1,3 – 1,4).

Siste faglige endring: 17. august 2023