Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Totaldose og fraksjonering

For indikasjonsstilling med tanke på stråleterapi samt valg av teknikk og fraksjonering henvises til handlingsprogramteksten for diffuse gliomer. Kort oppsummert gjelder følgende:

Pasienter <70 år og ECOG 0–2

 

Fraksjonering

Kommentar

Glioblastom/astrocytom CNS WHO grad 4

60 Gy/30#

Konkomitant og adjuvant temozolomid x 6

Astrocytom CNS WHO grad 3

59.4 Gy/33#

Adjuvant temozolomid x 6–12

Oligodendrogliom CNS WHO grad 3

59.4 Gy/33#

Adjuvant PCV x 6

Diffust gliom (CNS WHO grad 2) hvor det foreligger behandlingsindikasjon*

50.4 –54 Gy/28–30#

Adjuvant PCV x 6

Pasienter >70 år og/eller ECOG 3–4

 

Fraksjonering

Kommentar

Fraksjonering gjelder for alle diffuse gliomer

 

Konkomitant temozolomid bare aktuelt ved glioblastom og astrocytom CNS WHO grad 4

 

 

Adjuvant PCV aktuelt ved oligodendrogliom CNS WHO grad 2 og 3 og astrocytom CNS WHO grad 2, ellers gis temozolomid

40 Gy/15#

Metylert MGMT: Alternativt temozolomid monoterapi

30–39 Gy/10–13#

34 Gy/10#

25 Gy/5#

*  Se «Handlingsprogram for diffuse gliomer»

#  Antall fraksjoner/behandlinger

Siste faglige endring: 17. august 2023