Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Generelt

Ved strålebehandling av diffuse gliomer er konvensjonell ekstern lineærakseleratorbasert strålebehandling den mest brukte formen for strålebehandling. Behandlingen gis som fraksjonert behandling. Protonbestråling brukes ikke rutinemessig i denne pasientgruppen.

Anbefalt tidspunkt for oppstart av strålebehandling er avhengig av diagnose/veksthastighet og målsetning med behandlingen. Etter primæroperasjon for høygradige diffuse gliomer (CNS WHO grad 3 og 4) anbefales oppstart innen 4 uker (maksimalt opptil 6 uker), forutsatt at operasjons­arret har grodd fint. Dersom det kun er utført stereotaktisk biopsi, kan strålebehandling startes tidligere, men ikke før 1–2 uker etter biopsi.

For CNS WHO grad 2 diffuse gliomer med behandlingsindikasjon vil man oftest starte strålebehandling med samme tidsperspektiv som for høygradige diffuse gliomer, men siden veksthastigheten for lavgradige diffuse gliomer oftest er lavere kan man tillate seg mer tid før man starter.

Siste faglige endring: 17. august 2023