Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Doseplanlegging

Tidligere ble planlegging av strålebehandling gjort konvensjonelt tredimensjonalt (3D-CRT). Nyere teknikker med invers doseplanlegging som IMRT (intensity modulated radiation therapy) og VMAT (volumetric modulated arc therapy) muliggjør mer konformal tilpasning av stråledose til ønsket målvolum, og gir samtidig større mulighet for å begrense dose til risikoorganer. IMRT/VMAT eller tilsvarende bør velges, særlig ved komplekse målvolumer og/eller målvolumer nær OAR.

Prinsipielt tilstrebes mest mulig homogen og konformal dosefordeling. PTV bør tilstrebes dekket med 95 % av forskrevet stråledose (D98%,PTV >95 %). Maksimumsdose (Dmax eller D0.01cc) bør holdes <107 %. Underdosering av PTV kan aksepteres etter individuell vurdering, særlig ved nærliggende risikoorganer som ikke tåler rekvirert dose.

Siste faglige endring: 17. august 2023