Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Oversikt over volumdefinisjonene

Brystkreft 6.6.png
Figur 6.1: Skjematisk framstilling av volumer og marginer for definering av feltgrense. Etter Levernes et al. (2003). I offentlig eie.

Definering av feltgrenser

Ved definering av feltgrenser må en legge til en avstand fra terapeutisk isodose tilsvarende P90/50. Denne er typisk 5–7 mm (Volum og doser ved strålebehandling: definisjoner, retningslinjer for bruk, dokumentasjon og rapportering).

Siste faglige endring: 02. juli 2024