Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Definisjon av målvolum i henhold til ICRU

CT basert doseplan er nå sentral i strålebehandling av brystkreft. Det er derfor viktig å bringe retningslinjene i samsvar med de begreper som benyttes innenfor stråleterapi i henhold til International Comission on Radiation Units and Measurements (ICRU) rapport ICRU 50 og oppdateringen i ICRU 62. Det norske KVIST-utvalget har beskrevet de forskjellige målvolum slik (se tabell 6.1).

Tabell 6.1. Definisjon av målvolum

Volumdefinisjoner

 

GTV

(Gross Tumor Volume, Tumorvolum)

Dette er den palperbare eller synlig/demonstrerbare utstrekning av malign vekst (i øyeblikksbilde).

CTV

(Clinical Target Volume, Klinisk målvolum)

Dette er det vevsvolum som inneholder GTV og/eller sub­klinisk mikroskopisk malign sykdom (i øyeblikksbilde). Det inngår ikke marginer for bevegelser eller endringer av CTV under behandlingen.

CTV kan inneholde ingen eller flere GTV. Utstrekningen av CTV må vurderes opp i mot hvilken sannsynlighet det er for mikro­skopisk sykdom i ulike deler av vevet. Det er rom for skjønn, men bør følge fastlagte strategier og protokoller.

ITV

(Internal Target Volume, Målvolum)

Dette er et volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV. Det er et geometrisk volum i pasient, definert i pasientgeometri, som med stor sannsynlighet omslutter CTV i alle de posisjo­nene CTV vil ha under behandling.

ITV vil være det volumet en ønsker å gi en optimal dose, mens utenfor dette ønsker en å minimalisere dosen. ITV brukes vanligvis ikke i doseplanlegging ved brystkreft

PTV

(Planning Target Volume, Planleggingsvolum)

Dette er et geometrisk volum som inneholder ITV pluss en «Setup margin» som tar hensyn til antatte variasjoner i pasient­opplegging og feltinnstilling.

For ekstern terapi er PTV definert i feltgeometri, det er avhengig av behandlingsteknikk og vil kunne gå på utsiden av pasienten. Dette volumet brukes til å bestemme feltform og feltstørrelse, men for bestemmelse av disse trenger en normalt bare projeksjon av PTV i BEV (Beams Eye View).

Margindefinisjoner

 

IM

(Internal Margin, Indre margin)

Dette er en anatomisk margin som legges på CTV p.g.a. forventede bevegelser og/eller endringer av CTV for å definere Målvolumet (ITV) gjennom behandlingsforløpet. Pusteavhengig bevegelse i thoraxveggen i fri pust er minimal, ca. 2–3 mm.

Slike endringer og bevegelser kan skyldes:

  • Fysiologiske egenskaper som pusting, peristaltikk, fyllingsgrad
  • CTV over tid endrer størrelse og form.

OBS! Det må også tas hensyn til usikkerhet i inntegning av CTV på grunn av snittykkelse (partielle volumeffekter ved rekons­truering av snitt).

SM

(Set-up Margin, Setup margin)

Dette er en margin som legges på Målvolumet (ITV) p.g.a. antatte bevegelser under bestrålingen og usikkerhet av pasient­oppleggingen ved hver behandling i forhold til strålefeltet.

Slike usikkerheter og bevegelser kan skyldes:

  • Interfraksjonelle bevegelser (posisjonering)
  • Intrafraksjonelle bevegelser (under behandling)
  • Behandlingsteknikk / planlegging
  • Egenskaper ved behandlingsapparat og tilleggsutstyr

 

forts.

Ulike organ

 

OAR

(Organ at Risk, Risikoorgan)

Dette er normalvev (i øyeblikksbilde) hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose. (OR er analogt til GTV).

IRV

(Internal Risk Volume, Risikovolum)

Dette er Risikoorgan (OAR) pluss margin for indre bevegelser og forandringer (tilsvarende Indre margin). (IRV er analogt til ITV). IRV brukes vanligvis ikke i doseplanlegging ved brystkreft

PRV

(Planning Organ at Risk Volume)

Dette er Risikovolum (IRV) pluss Setup marginer. (PRV er analogt til PTV).

Interessevolum

 

 

Dette er et volum (organ) der en ønsker å registrere doser med tanke på bivirkninger (men ikke påvirker rekvirering og planlegging som IRV).

Siste faglige endring: 23. mars 2022