Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.11. Oversikt over behandlings- og kontrollforslag ved premaligne tilstander

Lesjon

Kirurgi

Reseksjons-kant

Stråle-behandling

Mammografi-kontroll

Klinisk kontroll1

Epitelproliferasjon (lobulær eller ductal) uten atypi

Ingen, kun nåle­biopsi (sylinder eller vakuum)

ikke aktuelt

Nei

Nei

Nei

Flat epitelial atypiIngen, kun nåle-biopsi (sylinder eller vakuum)Ikke aktueltNeiDiskusjon i MDT2Nei

Atypisk duktal epitelproliferasjon (ADH)

Diagnostisk åpen biopsi

fri eller affisert

Nei

3

Nei

Atypisk lobulær epitelproliferasjon (ALH)

Ingen, kun nåle­biopsi (sylinder eller vacum)

ikke aktuelt

Nei

3

Nei

Papillomer

Åpen eller vakuumassistert eksisjon

fri eller affisert

Nei

Ved multiple: 3

Nei

Klassisk LCIS

Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacuum)

ikke aktuelt

Nei

3

Nei

Pleomorf LCIS evt. florid LCIS med comedonekrose

Vid eksisjon

Fri4

5

Som for DCIS6, men årlig til 60 år  hvis første­grads­slektning med brystkreft

som for DCIS6

DCIS, unifocal, grad 1, ≤10 mm

Vid eksisjon

Fri4

Nei

6

6

DCIS unifocal, øvrige

Vid eksisjon

Fri4

Ja

6

6

DCIS grad 3, multisentrisk

Ablatio + SNB6

Fri4

Nei

6

6

  1. Klinisk kontroll kan foregå på sykehus (lege eller spesialsykepleier) eller hos fastlege, for detaljer se kapitlet om etterkontroller.
  2. Ren FEA kan kontrolleres i det ordinære screeningprogrammet, men det anbefales diskusjon i MDT møte for beslutning. 
  3. Hvis <50 år: årlig kontroll. Hvis 50–69 år: annethvert år i Mammografiprogrammet. Hvis >70 år: annethvert år hvis <10 år siden diagnose, for øvrig ingen kontroll.
    Unntak: kvinner 50–60 år som har førstegradsslektning med brystkreft skal ha årlig kontroll.
  4. Hvis vid eksisjon er utført, anbefales minst 2mm fri reseksjonskant (dokumentasjon foreligger for DCIS).
  5. Denne type lesjon er ikke hyppig forekommende og det mangler dokumentasjon i studier for betydningen av strålebehandling (Masannat et al., 2013). Det oppfattes ikke å være generelt grunnlag for å strålebehandle, men det anbefales en individuell vurdering der man tar hensyn til tumorstørrelse, marginer, pasientens alder, komorbiditet og preferanser.
  6. Kontrollrutiner ved DCIS: kapittel Kvinner operert for brystkreft/DCIS.
  7. Hvis SNB ikke kan gjennomføres, anbefales det å avstå fra AD.

Siste faglige endring: 02. juli 2024