Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.11Oversikt over behandlings- og kontrollforslag ved premaligne tilstander

Lesjon

Kirurgi

Reseksjons-kant

Stråle-behandling

Mammografi-kontroll

Klinisk kontroll1

Epitelproliferasjon (lobulær eller ductal) uten atypi

Ingen, kun nåle­biopsi (sylinder eller vakuum)

ikke aktuelt

Nei

Nei

Nei

Atypisk duktal epitelproliferasjon (ADH)

Diagnostisk åpen biopsi

fri eller affisert

Nei

2

Nei

Atypisk lobulær epitelproliferasjon (ALH)

Ingen, kun nåle­biopsi (sylinder eller vacum)

ikke aktuelt

Nei

2

Nei

Papillomer

Åpen eller vakuumassistert eksisjon

fri eller affisert

Nei

Ved multiple: 2

Nei

Klassisk LCIS

Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacuum)

ikke aktuelt

Nei

2

Nei

Pleomorf LCIS evt. florid LCIS med comedonekrose

Vid eksisjon

Fri3

4

Som for DCIS5, men årlig til 60 år  hvis første­grads­slektning med brystkreft

som for DCIS5

DCIS, unifocal, grad 1, ≤10 mm

Vid eksisjon

Fri3

Nei

5

5

DCIS unifocal, øvrige

Vid eksisjon

Fri3

Ja

5

5

DCIS grad 3, multisentrisk

Ablatio + SNB6

Fri3

Nei

5

5

  1. Klinisk kontroll kan foregå på sykehus (lege eller spesialsykepleier) eller hos fastlege, for detaljer se kapitlet om etterkontroller.
  2. Hvis <50 år: årlig kontroll. Hvis 50–69 år: annethvert år i Mammografiprogrammet. Hvis >70 år: annethvert år hvis <10 år siden diagnose, for øvrig ingen kontroll.
    Unntak: kvinner 50–60 år som har førstegradsslektning med brystkreft skal ha årlig kontroll.
  3. Hvis vid eksisjon er utført, anbefales minst 2mm fri reseksjonskant (dokumentasjon foreligger for DCIS).
  4. Denne type lesjon er ikke hyppig forekommende og det mangler dokumentasjon i studier for betydningen av strålebehandling (Masannat, Bains, Pinder, & Purushotham, 2013). Det oppfattes ikke å være generelt grunnlag for å strålebehandle.
  5. Kontrollrutiner ved DCIS: kapittel Kvinner operert for brystkreft/DCIS.
  6. Hvis SNB ikke kan gjennomføres, anbefales det å avstå fra AD.

 

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2022