Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Innledning

Målsetting for kirurgisk behandling er å oppnå lokal kontroll for dermed å bedre overlevelsen. I dette ligger intensjonen om å unngå lokoregionale residiv, herunder også residiv etter bryst­bevarende behandling.

Kirurgiske behandlingsmuligheter av primærtumor er enten ablatio (mastektomi) eller brystbe­va­rende kirurgi (BCT). Aksilleinngrep utføres i form av vaktpostlymfeknutebiopsi (sentinel node biopsi/ SNB), med eller uten påfølgende aksilledisseksjon eller direkte aksilledisseksjon (AD), definert som fjerning av aksillære lymfeknuter i nivå 1 og 2).

Hos pasienter med fjernspredning på diagnosetidspunktet eller hos pasienter med komor­bi­ditet, kan man etter individuell vurdering velge mindre omfattende kirurgi, eventuelt i kombi­nasjon med systemisk behandling for å oppnå maksimal sykdomskontroll.

Siste faglige endring: 02. juli 2024