Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Forløpstider for brystkreft

I Pakkeforløp for brystkreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

7 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

12 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

13 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

10 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

32 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

29 kalenderdager

Pakkeforløp for brystkreft finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder for brystkreft finnes Helsedirektoratets nettsider.

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2022