Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Risiko for nedsatt fertilitet ved brystkreft

Fertiliteten hos de fleste kvinner som har vært behandlet for brystkreft er redusert (Stensheim, Cvancarova, Møller, & Fosså, 2011). Årsaken er sammensatt, men kreftbehandling er en viktig faktor. Cyklofosfamid, som tilhører gruppen alkylerende cellegifter, er særlig kjent for å gi risiko for infertilitet, og dette middelet benyttes i flere kombinasjonsregimer for pasienter med brystkreft. Vær oppmerksom på at man mangler dokumentasjon om effekten av nyere behandlingsregimer (Bines, Oleske, & Cobleigh, 1996; Koyama, Wada, Nishizawa, Iwanaga, & Aoki, 1977; Warne, Fairley, Hobbs, & Martin, 1973).

Tabellen viser forekomst av kjemoterapi-assosiert amenoré ved vanlige behandlingsregimer (Waks & Partridge, 2016). De fleste studier har undersøkt amenoré som primært endepunkt, som er et unøyaktig mål for å estimere forekomst av infertilitet og sterilitet.

Tabell 8.1. The rate of chemotherapy-related Amenorrhea Associated with standard chemotherapy regimens

Chemotherapy

Age ≤30 y

Age 31–35 y

Age 36–40 y

Age >40 y

CMF50,a

19 %

30–40 %

 

80–95 %

CMF14,a,b

40 %

 

 

76 %

CMF14,a

4 %

 

50 %

86–100 %

CEF51

47 %

 

 

80–100 %

A-containing14

0 %

33 %

 

96–100 %

AC12

13.9 %

 

68.2 %

 

AC-T12

9–13 %

 

65–73 %

 

AC-T +/– H 15

9–20 %

19–47 %

21–61 %

No data

AC-TH12

0–14 %

 

56–67 %

 

TH18

28 %

 

 

 

Abbreviations: A, doxorubicin; AC, doxorubicin/cyclophosphamide; CEF, cyclophosphamide/epirubicin/​5‑fluorouracil; CMF, cyclophosphamide/methotrexate/5-fluorouracil; H, trastuzumab; T, paclitaxel; TH, paclitaxel/trastuzumab.

a. Either these data reflect combinations of cyclophosphamide administration raute (intravenous vs oral) and duration, or those specifics are not available.
b. AII patients treated with CMF for at least 3 months.

Siste faglige endring: 23. mars 2022