Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.8. Anbefalinger

Alle brystkreftpasienter i reproduktiv alder bør få informasjon om risiko for infertilitet og alternativer for fertilitetsbevaring.

Informasjon bør tilpasses individuelt.

Pasienten bør henvises til vurdering av fertilitetsbevarende tiltak så tidlig som mulig, helst ved første kirurgiske konsultasjon, for å få tid til slik behandling før oppstart av adjuvant kjemoterapi.

Fertilitetsbevarende behandling må ikke forsinke oppstart med kjemoterapi.

Anbefalt behandlingsmatrise ved kjemoterapi

Alder

Sivilstatus

Nedfrysing av ubefruktede egg

Nedfrysing av befruktede egg

Nedfrysing av eggstokkvev

Suppresjon med GnRH agonist

<30 år

Enslig

X

 

 

X

gift/samboer

 

X

 

X

30–35 år

Enslig

X

 

X

X

gift/samboer

 

X

X

X

>35 år

Enslig

X

 

 

X

gift/samboer

 

X

 

X

Definisjoner

Ovarialreserve – eggstokkens gjenværende anlegg av primordialfollikler.
Kan i begrenset grad estimeres med serum AMH eller antall antralfollikler ved utlralyd.

Aktuelle anbefalinger

Fertility Preservation for Patients With Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update (2013) ASCO [lenke]

Fertilitetsbevaring ved malign sykdom (2014) Dansk fertilitetsselskab [lenke]

Pregnancy and breast cancer (2011) Royal College of Obstetricians & Gynaecologists [lenke]

Cryopreservation to preserve fertility in people diagnosed with cancer (2016) National Institute for Health and Care Excellence [lenke]

Fertilitetsbevarende tiltak hos kvinner med kreft (2015) Veileder for gynekologi [lenke]

Nedfrysing av ovarialvev (2012) Pasientinformasjon ved kreftlex.no [lenke]

Fertilitetsbevarende behandling (2020) Pasientinformasjon ved ungkreft.no [lenke]

Siste faglige endring: 23. mars 2022