Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Overlevelse

I 2020 døde 591 kvinner og 19 menn av brystkreft (Cancer in Norway 2020: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021). Brystkreft er den viktigste årsak til tapte leveår hos kvinner opp til 65 år og rangerer således foran både hjerte/kar sykdommer og ulykker. Ved utgangen av 2020 hadde 52750 kvinner diagnosen brystkreft i Norge (Cancer in Norway 2020: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021). Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av stadium, som igjen kan påvirkes av tidlig diagnostikk. Resul­tater fra det norske mammografiscreeningprogrammet viser at de som møtte til screening hadde en 43 % lavere brystkreftdødelighet enn de som ikke møtte (Hofvind, Ursin, Tretli, Sebuødegård, & Møller, 2013).

For årene 2016–2020 var fem års relativ overlevelse 100 % ved stadium I (svulststørrelse ≤ 2 cm uten spredning til lymfeknuter) mot 33.9 % hvis det forelå fjernspredning på diagnose­tidspunktet. Brystkreftpasienter har en klar overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 98,0 % i live. Etter 15 år er 79.3 % i live (Cancer in Norway 2020: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021).

Overlevelse.png
Figur 1.2: 5-års relativ overlevelse for brystkreft (ICD-10: C50) etter stadium og oppfølgingsperiode (1979–2018). Kilde: Cancer in Norway 2018 (Cancer in Norway 2018: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2019)
1.3.png
Figur 1.3: Trender i insidens, 5 års overlevelse og mortalitet ved brystkreft fra 1965 til 2019 (Cancer in Norway 2020: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021)

 

Siste faglige endring: 23. mars 2022