Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Forekomst av brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og utgjør 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Den kumulative risiko for å utvikle brystkreft fram til 80 års alder er 10.5 %. I 2020 var det 3424 nye tilfellerav brystkreft i Norge (hos kvinner; i tillegg 31 menn). Tilsvarende tall for 2019 var 3726 (+27 menn). Det er en reduksjon av nye tilfeller på cirka 10 % fra 2019 til 2020, noe som sannsynligvis har sammenheng med at mammografiscreeningen  ble stoppet noen måneder i 2020 som følge av Covid-19 pandemien (Larsen, 2021). I 2021var det en markant økning til 4023 nye tilfeller, inkludert 32 menn. Økningen var tydeligst for kvinner i screeningalder Til sammen­ligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Den aldersstandardiserte insidensen har økt fra 65.5 per 100 000 i perioden 1962–1966 til 130.1 i perioden 2017-2021. Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kun 4.3 % av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40 år i årene 2014–2019. Brystkreft utgjør 33.4 % av all kreft hos kvin­ner i alderen 25–49 år. I perioden 2017–2021 hadde Rogaland den høyeste aldersjusterte fore­komst av brystkreft og Troms og Finnmark den laveste (henholdsvis 138.9 og 117.5 per 100 000 personår) (Larsen, 2021).

Figur 1.1: Antall nye tilfeller per 5 års periode mellom 1959 og 2018 (øverst), aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2014–2018 (i midten) og  gjennomsnittlig antall nye tilfeller etter alder 2014–2018 (etter tall fra Kreftregisteret (Cancer in Norway 2018: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2019))
Figur 1.1: Antall nye tilfeller per 5 års periode mellom 1959 og 2018 (øverst), aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2014–2018 (i midten) og  gjennomsnittlig antall nye tilfeller etter alder 2014–2018 (etter tall fra Kreftregisteret (Cancer in Norway 2018: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2019))

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2023