Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.13. TNM-klassifikasjon

(AJCC 2017 = UICC 2017)

Tabell 4.5. TNM-klassifikasjon primærtumor
Gjengitt fra Brierley et al., 2017. Med tillatelse fra John Wiley and Sons i 2024. 

Primærtumor* (T)

 

TX

Klassifikasjon ikke mulig pga manglede informasjon

 

T0

Ingen erkjent primærtumor

 

Tis

Carcinoma in situ

 

Tis (DCIS)

Ductalt carcinoma in situ

 

Tis (LCIS)

Lobulært carcinoma in situ

 

Tis (Paget)

Paget’s sykdom uten primærtumor. Pagets sykdom med primærtumor klassifiseres i henhold til størrelsen på primærtumor

 

T1

Tumor ≤ 2 cm i største diameter

 

T1mic

Tumor ≤ 0.1 cm i største diameter

 

T1a

Tumor > 0.1 ≤ 0.5 cm i største diameter

 

T1b

Tumor > 0.5 ≤ 1.0 cm i største diameter

 

T1c

Tumor > 1.0 ≤ 2.0 cm i største diameter

 

T2

Tumor > 2.0 ≤ 5.0 cm i største diameter

 

T3

Tumor > 5.0 i største diameter

 

T4

Tumor uavhengig av størrelse, men med affeksjon av hud eller brystvegg slik som anført under T4a, T4b eller T4d

 

T4a

Innvekst til brystvegg (ribben, intercostalmuskulatur, serratus anterior)

 

 

forts.

T4b

Synlig ødem, peau d’orange eller ulcerasjon vurdert ved klinisk undersøkelse, eller tumorinfiltrasjon i hud som synlig (makroskopisk) og/eller palpabel tumorknute som er adskilt fra primærtumor (som satellitt tumorknute)

(Kun mikroskopisk satellitt tumorknute vil ellers klassifiseres i tråd med tumor­størrelse. Det samme gjelder ved tumor med direkte innvekst i hud men uten ødem, ulcerasjon eller makroskopisk satellitt tumorknute)

 

T4c

Både T4a og T4b

 

T4d

Inflammatorisk carcinom

 

Etter TNM: classification of malignant tumours (Brierley et al., 2017). Copyright 2017 Wiley.

Tabell 4.6. TNM-klassifikasjon klinisk lymfeknutestatus
Gjengitt fra Brierley et al., 2017. Med tillatelse fra John Wiley and Sons i 2024. 

Klinisk lymfeknutestatus (N)

NX

N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon

N0

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser

N1

Bevegelige ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser

N2

Ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser

N2a

Ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer

N2b

Klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser

N3

Ipsilateral spredning til infraclaviculære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser, eller ipsilateral spredning til supraclaviculære lymfeknuter med eller uten axillære, eller mammaria interna lymfeknutemetastaser

N3a

Klinisk påvisbare ipsilaterale infraclaviculære lymfeknutemetastaser og axillære lymfeknutemetastaser

N3b

Klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser

N3c

Klinisk påvisbare ipsilaterale supraclaviculære lymfeknutemetastaser

Etter TNM: classification of malignant tumours (Brierley et al., 2017). Copyright 2017 Wiley.

Tabell 4.7. TNM-klassifikasjon histologisk lymfeknutestatus*
Gjengitt fra Brierley et al., 2017. Med tillatelse fra John Wiley and Sons i 2024. 

Histologisk lymfeknutestatus (pN)

 

pNX

N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon

 

pN0

Ingen histologisk påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, ikke utført immun-histokjemisk undersøkelse for påvisning av tumorcelleansamlinger ≤0.2 mm

 

pN0(i-)

Ingen histologisk påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, negativ immunhistokjemisk analyse

 

pN0(i+)

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv immunhistokjemisk analyse, men ingen tumorcelleansamlinger >0.2 mm

 

 

forts.

pN0(mol-)

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, negativ molekylær undersøkelse (rt‑pcr)

 

pN0(mol+)

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv molekylær undersøkelse (rt‑pcr)

 

pN1(mi)

Mikrometastase > 0.2 ≤ 2.0 mm i største diameter

 

pN1

Metastase til 1–3 axillære lymfeknuter og/eller mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)

 

pN1a

Metastase til 1–3 axillære lymfeknuter

 

pN1b

Mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)

 

pN1c

Metastase til 1–3 axillære lymfeknuter og mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)

 

pN2

Metastase til:

  • 4–9 axillære lymfeknuter, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige axillære lymfeknutemetastase(r)

 

pN2a

Metastase til 4–9 axillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm)

 

pN2b

Metastase til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige axillære lymfeknutemetastaser

 

pN3

Metastase til:

  • ≥10 axillære lymfeknuter, eller infraclaviculære lymfeknuter, eller
  • klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige axillære lymfeknutemetastase(r), eller
  • 4 axillære lymfeknutemetastaser med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar), eller
  • ipsilaterale supraclaviculære lymfeknute(r)

 

pN3a

Metastase til:

  • ≥10 axillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm) eller
  • infraclaviculære lymfeknute(r)

 

pN3b

Metastase til:

  • klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige axillære lymfeknutemetastase(r), eller
  • metastase til ≥4 axillære lymfeknutemetastaser med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar

 

pN3c

Metastase til ipsilaterale supraclaviculære lymfeknute(r)

 

* NB! Metastase til intramammær lymfeknute rubriseres som axillær lymfeknutemetastase

Etter TNM: classification of malignant tumours (Brierley et al., 2017). Copyright 2017 Wiley.

Tabell 4.8. TNM-klassifikasjon fjernspredning
Gjengitt fra Brierley et al., 2017. Med tillatelse fra John Wiley and Sons i 2024. 

Fjernspredning (M)

MX

M-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon

M0

Ingen fjernspredning påvist

M1

Fjernspredning påvist

Etter TNM: classification of malignant tumours (Brierley et al., 2017). Copyright 2017 Wiley.

Siste faglige endring: 02. juli 2024