Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Henvisning fra fastlege bør inneholde følgende opplysninger

Anamnese:

  • Tidligere brystsykdommer, evt. med biopsisvar.
  • Forekomst av brystkreft og/eller ovarialkreft hos førstegrads slektninger (mor, søstre, døtre) eller annengradslektning gjennom far (farmor, fars søstre) – helst inkludert alder ved diagnose
  • Bruk av hormonpreprarat
  • Anamnese for aktuelle symptom/funn; hvordan det ble påvist, hvor lenge det har vært til stede og om det varierer med menstruasjonssyklus.

Funn:

  • Detaljert beskrivelse av aktuelle funn. Palpasjonsfunn beskrives med størrelse (mm), lokali­sasjon (4 kvadranter + retroareolært område), konsistens og bevegelighet i forhold til omlig­gende strukturer. Trekker huden seg inn når armene løftes over hodet (hudinndragning)?

Siste faglige endring: 23. mars 2022