Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.2. Makrohåndtering og laboratoriearbeid

Blærebiopsier og TURB

Dersom det er mottatt flere enn 10 vevsbiter er telling ikke nødvendig. Vekt og/eller volum kan angis som et objektivt mål på mengde mottatt vev.

I utgangspunktet skal alt mottatt vev støpes inn, men ved store menger kan man støpe inn f.eks. åtte blokker og angi at det finnes restmateriale. Hvis man ikke påviser muscularis propria i det innstøpte materialet, må man støpe inn mer materiale eventuelt inntil alt materialet er innstøpt (Sharks et al., 2013).

Cystektomipreparater

Cystektomipreparater beskrives og beskjæres jf. anbefalinger i Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster (Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2016).

Som et minimum skal det tas transmurale snitt fra tumor, snitt fra reseksjonsrender, lymfe­knuter og vev utenom tumor.

Ved cystoprostatektomi skal også prostata undersøkes makro- og mikroskopisk.

Nefroureterektomipreparater

Nefroureterektomipreparatene beskrives og beskjæres jf. anbefalinger i Veileder i biopsi­besvarelse av maligne svulster.

Som et minimum skal det tas snitt fra tumor med relasjon til omliggende vev, snitt fra reseksjonsrender, eventuelle lymfeknuter og vev utenom tumor.

Ureterektomipreparater

Preparatet beskrives og måles.

Tumor beskrives: Mål, utbredelse, vekstmåte og avstand til reseksjonsrender.

Øvrig ureterslimhinne beskrives.

Som et minimum skal det støpes inn snitt fra begge reseksjonsrender. 3 transmurale tumorsnitt og snitt fra upåfallende slimhinne.

Laboratoriearbeid

Materialet fremføres og støpes inn i parafin.

Det skjæres snitt med 3–5 µm tykkelse og snittene farges jf. laboratoriets protokoll for rutinefarging.

Siste faglige endring: 21. september 2023