Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.6. Diagnoseelementer

Diagnoseelementene med kommentar er beskrevet i DNPs Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster (Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2016).

TURB

Preparattype.

Histologisk klassifikasjon.

Histologisk gradering.

Utbredelse inkludert kommentar vedrørende eventuell infiltrasjon, hvorvidt muscularis propria sees eller ikke og hvorvidt CIS er påvist eller ikke.

Det angis hvorvidt karinfiltrasjon er påvist eller ikke.

Cystektomi

Preparattype.

Tumors lokalisasjon.

Histologisk klassifikasjon.

Histologisk gradering.

Utbredelse.

CIS.

Reseksjonsrender.

Lymfeknuter (angis med lokalisasjon).

Vev utenom tumor.

Nefroureterektomipreparater og ureterektomipreparater

Preparattype.

Tumors lokalisasjon.

Histologisk klassifikasjon.

Histologisk gradering.

Utbredelse.

CIS.

Reseksjonsrender.

Lymfeknuter.

Vev utenom tumor.

Anbefalinger:

  • Histologisk vurdering:
    • Det anbefales at WHO-systemet fra 2004 anvendes for klassifisering av svulstene (D).
    • Det anbefales at urologen gjennomgår den histologiske bedømmelsen sammen med patologen, i alle fall hos de pasientene der dette vil kunne få avgjørende betydning for valg av behandling. (D).
T-stadium, blærekreft (Urinary Bladder, 2010)
Figur 4: T-stadium, blærekreft (Urinary Bladder, 2010)

T3a mikroskopisk gjennomvekst

T3b makroskopisk gjennomvekst

Tabell 9: T-stadium, blærekreft (Amin et al., 2017)

TX

Primærtumor kan ikke vurderes.

T0

Tumor ikke påvist.

Ta

Ikke-invasivt papillært carcinom.

Tis

Urotelialt carcinom in situ (flat «tumor»).

T1

Tumor vokser inn i lamina propria (subepitelialt bindevev).

T2

Tumor vokser inn i muscularis propria.

T2a

Tumor vokser inn i overfladiske muscularis propria (indre halvdel).

T2b

Tumor vokser inn i dype muscularis propria (ytre halvdel).

T3

Tumor vokser inn i perivesikalt bløtvev.

T3a

Mikroskopisk

T3b

Makroskopisk

T4

Ekstravesikal tumor med direkte innvekst i en eller flere av de følgende: Prostatastroma, vesiculae seminalis, uterus, vagina, bekkenvegg, bukvegg.

T4a

Ekstravesikal tumor med direkte innvekst i prostatastroma, uterus og/eller vagina.

T4b

Ekstravesikal tumor med direkte innvekst i bekkenvegg og/eller bukvegg.

Tabell 10: Regionale lymfeknuter (Amin et al., 2017)

NX

Lymfeknuter kan ikke vurderes.

N0

Ingen lymfeknutemetastaser.

N1

Metastase til enslig regional lymfeknute i bekkenet (perivesikalt, obturator, iliaca interna og externa eller sakralt).

N2

Metastase til multiple regionale lymfeknuter i bekkenet (perivesikalt, obturator, iliaca interna og externa eller sakralt).

N3

Metastase til iliaca communis lymfeknute (sekundær drenasje)

Tabell 11: Fjernmetastaser (Amin et al., 2017)

M0

Ingen fjernmetastase.

M1

Fjernmetastase påvist.

M1a

Fjernmetastase begrenset til lymfeknuter utenfor iliaca communis.

M1b

Fjernmetastaser til andre lokalisasjoner enn lymfeknuter.

Siste faglige endring: 21. september 2023