Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Fastlegens rolle for pasienter som er i aktiv behandling for blærekreft

Fastlegens rolle i denne fasen vil variere med pasientens kliniske situasjon, livssituasjon og avstand til sykehus. Fastlegen bør være tilgjengelig for å bistå i oppfølging av behandlingen der det er hensiktsmessig for pasienten.

Problemstillinger/oppgaver fastlegen kan møte

  • Smerter og komplikasjoner etter kirurgi
  • Vannlatingsproblemer
  • Bivirkninger av cytostatisk behandling
  • Hematologisk overvåkning mellom cytostatikakurer
  • Behov for å justere smerte- og kvalmebehandling
  • Gi råd om ernæring
  • Håndtere lokale stråleskader i huden
  • Avdekke eventuell tromboembolisk sykdom
  • Komplikasjoner etter behandling, avhengig av hvilken behandling pasienten har mottatt.

Fastlegen kan bidra i behandling av angst, depresjon, psykiske plager og søvnvansker. Fastlegen kan også bidra til ivaretagelse av berørte familiemedlemmer, herunder eventuelle barn, og samarbeide med hjemmetjeneste der dette er aktuelt. Det bør avklares individuelt om sykehuset eller fastlegen skal sørge for eventuell sykemelding i denne fasen. Pasientens beste bør være førende for valgt løsning.

Se Pakkeforløp for blærekreft – behandling

Siste faglige endring: 21. september 2023