Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Planlegging av kurativt rettet strålebehandling

Det tas utgangspunkt i BC2001-protokollen som grunnlag for anbefalte strålevolumer (James et al., 2012).

CT-simulering og behandling gjennomføres med tom urinblære. (Pasienten later vannet ca. 15 min før simulering og behandling). Ved treg avføring anbefales bruk av laksantia f.eks. flytende parafin 10 ml, 1–2 ganger daglig.

 • GTVp = synlig tumor på CT (evt MR).
 • CTVp = GTVp + utvidelse av CTV for mikroskopisk sykdom, vurderes individuelt f.eks. 5-10 mm margin utenfor tumoraffisert urinblærevegg (GTV) ved mistanke om T3 og ved T4.
 • CTV_bladder = Union av hele urinblærens ytterkontur og CTVp.
 • CTV_urethra = Hele prostata/proksimale 15 mm av urethra hos kvinner ved (Hindson et al., 2012):
  • Makroskopisk innvekst i prostata eller i fremre vaginalvegg hos kvinner (T4a)
  • CIS
  • Tumor lokalisert i trigonum
  • Multifokal tumor
 • ITV_bladder = CTV_bladder + margin for varierende blærevolum inter- og intrafraksjonelt:
  • Anteriort og kranielt: 15 mm
  • Lateralt, posteriort og inferiort: 10 mm
  • Modifiseres for ben og muskulatur
 • ITV_urethra = CTV_urethra + 5 mm isotrop margin
  • Modifiseres for ben og muskulatur
 • PTV = Union av ITV_bladder og ITV_urethra + forslagsvis 5 mm isotrop margin. PTV-marginer bestemmes i utgangspunktet ved hver enkelt stråleavdeling. Det oppfordres til å utvikle protokoller for adaptiv strålebehandling med «plan of the day» som det mest lovende (kombinert bruk av conebeam CT og VMAT/IMRT) (Foroudi et al., 2012).

Risikoorganer

Rectum og tarmkavitet («intestinal cavity»), det peritoneale rom utenom CTV inkludert sigmoideum. (Kranielle begrensing: 1 cm kranielt for PTV). Ved 2.75 Gy x 20 anbefales inntegning av «Annen tarm» som inkluderer individuelle tarmslynger av tykk- og tynntarm til 1 cm kranielt for PTV.

Dosekrav og fraksjonering

Dosekrav og fraksjonering

Måldose til PTV: 2 Gy x 32 = 64 Gy (5 fraksjoner/uke)

(Hvis det ikke er påvist makroskopisk innvekst i prostata/urethra, kan man vurdere å gi redusert dose til ITV_urethra, 2 Gy x 25 / EQD2 50 Gy)

PTV:

D98 = 95 % (tilstrebes)

CTV:

D98 = 95 % (krav)

Rectum:

V60 < 50 %

 

Maksdose til bakre rectumvegg = 51.2 Gy (BC2001)

(Ikke mer en 51 Gy til hele sirkumferensen av rectum).

Tarmkavitet:

V45 < 195cc (Quantec)

Måldose til PTV: 2.75 Gy x 20 = 55 Gy (5 fraksjoner/uke)

(Hvis det ikke er påvist makroskopisk innvekst i prostata/urethra, kan man vurdere å gi redusert dose til ITV_urethra, 2.3-2.5 Gy x 20 / EQD2 50 Gy*)

PTV:

D98 = 95 % (tilstrebes)

CTV:

D98 = 95 % (krav)

Rectum:

V50 < 50 %

 

Gjennomsnittsdose < 40 Gy

Annen tarm:

V50 < 98cc

* antatt α/β = 2 ved hypofraksjonert, akselerert behandling (Choudhury et al., 2021).
Dosekrav til risikoorganer ved 2.75 Gy x 20 (Portner et al., 2021).

Konkomitant kjemoterapi

1. MiFu

Medikament

Dosering

Administrasjon

Dager

Mitomycin

12 mg/m² iv

100 ml NaCl

 9 mg/ml

infusjonstid 10 min

Dag 1

Fluorouracil

500 mg/m² iv

1000 ml NaCl

9 mg/ml

Infusjonstid 24 timer

Dag 1–5

og

Dag 16–20 av strålebehandlingen

Ondansetron

8 mg

1 tabl x 2

Dag 1–5 og 16–20

NB! Dag 1–5 og 16–20 av strålebehandlingen, dvs. uke 1 og 4.
Ved start utenom mandag tas det pause i kjemoterapien i helgen.

Kritiske parametre:
e-GFR > 25ml/min, Leucocytter > 4.0, Trombocytter > 100, ALAT < 105, bilirubin < 37.5.

Pasienter skal ikke foreskrives metronidazol under behandling med fluorouracil.

Dosejustering av Fluorouracil ved diare eller mukositt/stomatitt (CTCAE) (James et al., 2012).

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Ingen endring

Reduser dose med 125 mg/m²/døgn

Avslutt kjemoterapi

Avslutt kjemoterapi

Ingen endring

Fortsett strålebehandlingen

Ta pause i stråle­behand­lingen til bedring til grad 1 diare. Ved muko­sitt kan strålebehand­lingen kontinueres

Avslutt strålebehandling

Eller:

2. Ukentlig Cisplatin (totalt 6 kurer)

Medikament

Dosering

Administrasjon

Dager

Hydrering

 

2000 ml NaCl

9 mg/ml

Tilsetninger:

40 mmol KCl

10 mmol MgSO4

Infusjonstid: 4 timer

Dag 1

Hydrering

 

2000 ml NaCl

9 mg/ml

Tilsetning:

10 mmol MgSO4

Infusjonstid: 2 timer

Dag 2

Dexametason

12 mg

100 ml NaCl

9 mg/ml

Infusjonstid: 10 min

Dag 2

Akynzeo

(netupitant 300 mg

Palonosetron 0.5 mg)

1 tbl

1 time før kur

Dag 2

Cisplatin

35 mg/m²

1000 ml NaCl

 9 mg/ml

Infusjonstid: 1 time

Dag 2

Hydrering

 

1000 ml NaCl

 9 mg/ml

Infusjonstid: 1 time

Dag 2

Behovet for hydrering dag 1, kan vurderes individuelt, men pasienten bør være istand til å drikke rikelig (minimum 2.5 liter) dagen før kur.

Kritiske parametre:

GFR > 60 ml/min

Leucocytter (Lc) > 2.5, Trc > 50

Dersom Lc < 2.5 eller Trc < 50 gis dose = 0

Hvis det 2 uker etter hverandre gis dose = 0, reduseres dosen neste gang og ved påfølgende kurer til 75 %.

Dersom ikke tilfredsstillende prøver før dag 3 eller senere gis 75 % av dosen og maksimalt 50 mg, i denne og påfølgende kurer.

Ved febril leukopeni gis neste kur med 75 % dosering og maksimalt 50 mg.

Elektrolytter, kreatrinin og albumin kontrolleres ukentlig.

Siste faglige endring: 21. september 2023